BGRIM ลงนามเช่าที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ 100 ไร่ ลุยธุรกิจผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น ป้อนอู่ตะเภา

26 มิถุนายน 2563 – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด…