INTERMACH 2021 สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรครั้งยิ่งใหญ่งานแรกของปี ควบคู่กับงาน SUBCON Thailand 2021

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก ส่งอินเตอร์แมค 2021 สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่งานแรกของปี รับชีวิตปกติบทต่อไป (NEXT NORMAL) ลั่นปีนี้พร้อมจัดงานในรูปแบบไฮบริด ชูไฮไลท์พาวิเลียนเสมือนจริง ดึงผู้ร่วมงานทั้งในและต่างประเทศร่วมงาน พร้อมช่วยผู้ประกอบการลุยฝ่าวิกฤต

จีน จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร ยิ่งใหญ่ “China Machinery & Intelligent Manufacturing Brand Show (Thailand) และ Smart Manufacturing Exhibition (Thailand) and Metal +Metallurgy(Thailand)”

กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมด้วยสำนักพัฒนาการค้า กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัทจัดนิทรรศการนานาชาติ CMEC ซีเมค อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ซิบิชั่น ร่วมพิธีเปิดงาน China Machinery & Intelligent Manufacturing Brand Show…