กลุ่มโรงแรมอนันตรา ร่วมฉลอง 50 ปี วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ด้วยหลากโครงการรักษ์โลก

กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2563: กลุ่มโรงแรมอนันตรา ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ด้วยคลิปตัวอย่างโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมในเครือหลายแห่งทั่วโลกได้ดำเนินการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม