EA COD โรงไฟฟ้าหนุมาน 10 ดันยอดผลิตไฟฟ้ารวมตามเป้า 664 เมกะวัตต์

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน 10 กำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา…

ธุรกิจพลังงานทดแทน EA เป็นไปตามเป้า หลังสงกรานต์เตรียม COD หนุมาน 10 กำลังผลิต 80 เมกะวัตต์

ธุรกิจพลังงานทดแทน EA เป็นไปตามเป้า คาดจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานส่วนที่เหลือ (โครงการหนุมาน 10) 80 เมกะวัตต์ (MW) ได้ช่วงหลังวันสงกรานต์ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถ COD ได้ครบ 260…