“Earth Day” เพื่อโลก เพื่อเรา ความใส่ใจที่ไม่เคยหยุดของ GC

“วันคุ้มครองโลก” ได้ถือกำเนิดมาครบ 50 ปีแล้ว เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “โลก” ที่ให้เราได้อยู่อาศัย ซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ “UNEP”) เมื่อวันที่ 22…

วิกฤตการณ์ขยะ สู่โครงการขยะบทที่ 2 ของมิวเซียมสยาม มุ่งหวังลดจำนวนขยะที่จะทำลายโลกสีเขียว

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วว่า หลังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) คลี่คลาย เตรียมพบกับวิกฤตการณ์ของขยะ โดยเฉพาะขยะทางการแพทย์ที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างแน่นอน ทำให้ขบวนการนักอนุรักษ์กำลังหนักใจว่าหากหมดเชื้อไวรัสตัวนี้แล้ว ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจะมีวิธีการจัดการอย่างไร หน่วยงานต่าง ๆ จะมีวิธีรับมือที่จะช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะขยะทางการแพทย์ อาทิ…

กลุ่มโรงแรมอนันตรา ร่วมฉลอง 50 ปี วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ด้วยหลากโครงการรักษ์โลก

กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2563: กลุ่มโรงแรมอนันตรา ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ด้วยคลิปตัวอย่างโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมในเครือหลายแห่งทั่วโลกได้ดำเนินการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

มิวเซียมสยามจับมือ Earth Day เปิดตัวโครงการขยะบทที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับขยะ

ปัจจุบันสถานการณ์การตื่นตัวของขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เริ่มหันมาใช้กระบอกน้ำส่วนตัว ลดการใช้พลาสติก แต่ในขณะเดียวกัน หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่า พลาสติก เศษกระดาษ ที่ถูกมองว่าเป็นขยะเหลือทิ้ง ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แท้จริงแล้วขยะเหล่านั้นมีประโยชน์และสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี ทาง มิวเซียมสยาม จับมือ องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Earth Day) และภาคีเครือข่าย 11 แห่ง…