VIVE Programme หนุน ‘KTIS’ และ ‘FrieslandCampina’ จับมือค้าน้ำตาลที่ผลิตอย่างยั่งยืนภายในประเทศเป็นครั้งแรกในไทย

กรุงเทพฯ – ประเทศไทย – 22 กุมภาพันธ์ 2564 : VIVE Sustainable Supply Programme ผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกด้านการค้าน้ำตาลอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรรายแรกของโลก ก้าวสู่อีกขั้นของความสำเร็จ ด้วยการปิดการเจรจาตกลงซื้อขายน้ำตาลภายในประเทศครั้งแรกกับ 2…

KTIS ผนึกกำลัง GGC ลุยโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กเต็มสูบ

กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ผนึกกำลังจับมือกลุ่ม GGC ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ดันโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทยที่สอดรับกับแนวนโยบายของ…