MEA EV Application เชื่อมต่อข้อมูลเครื่องอัดประจุไฟฟ้า รองรับยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

“โครงการเตรียมความพร้อมเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า” เกิดขึ้นโดยความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในข้อตกลงครั้งสำคัญเพื่อรวมโซลูชั่นการชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้าของเดลต้าในประเทศไทยบนแอพพลิเคชั่น MEA EV…

MEA จับมือเดลต้า ส่งมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ผ่านแอปฯ MEA EV

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมมือกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญในการรวมโซลูชันการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเดลต้าในประเทศไทยบนแอปพลิเคชัน MEA EV ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า