บางจากฯ ใช้นวัตกรรมดูแลลูกค้า ส่งมอบความ “จริงใจ ห่วงใย ปลอดภัย” ตอบโจทย์ชีวิตหลังโควิด-19

บางจากฯ ส่งมอบ Greenovative Experience ให้ลูกค้า นำนวัตกรรมระบบ Digital Payment มาใช้ในบริการชำระเงิน – สะสมคะแนน ครบวงจรเป็นรายแรกในประเทศไทย ส่งมอบความ “จริงใจ ห่วงใย ปลอดภัย”…