Salesforce Sustainability Cloud แพลตฟอร์มรักษ์โลก ตรวจสอบปริมาณก๊าซคาร์บอน ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับผลกระทบจากพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนโดยตรงจากปริมาณฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า แหล่งกำเนิดของฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศ มาจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต และอันดับหนึ่งคือ การเผาในที่โล่ง…

Salesforce Sustainability Cloud แพลตฟอร์มรักษ์โลกสำหรับธุรกิจ ช่วยตรวจสอบปริมาณก๊าซคาร์บอน และระดับการใช้พลังงาน

เซลส์ฟอร์ซ ผู้ให้บริการ CRM โซลูชั่นผ่านระบบคลาวด์ระดับโลก เปิดตัว Salesforce Sustainability Cloud โซลูชั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจในประเทศไทยสามารถตรวจสอบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีปล่อยสู่อากาศ เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม