EXIM BANK จัดเสวนาออนไลน์ “ปฎิวัติ SMEs ด้วยดิจิทัล”

นางวรรธนา มงคลศรี (กลาง) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ต้อนรับนายมงคล ลีลาธรรม (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญเสวนาทางออนไลน์ในรายการ Exporter World…

SEED แนะปัจจัย 6 ประการ ทางรอด SMEs และ MSME กลุ่มธุรกิจภาคสังคมและธุรกิจสีเขียวของไทย รับมือยุคโควิด-19

3 พฤศจิกายน 2563, กรุงเทพฯ: SEED ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับโลกเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการ ได้สรุปปัจจัยด้านความสามารถในการปรับตัวที่สำคัญ 6 ประการ ที่จะช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงกลุ่ม Micro (MSME) ในกลุ่มธุรกิจภาคสังคมและธุรกิจสีเขียวของไทย สามารถอยู่รอดในช่วงการระบาดของโควิด-19…

“ซีพี ออลล์” เตรียมจัดงาน “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” เพื่อยกระดับ SMEs ไทยให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทยซีพี เตรียมจัดตลาดนัดแห่งโอกาส “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” ต้อนรับทศวรรษใหม่ โดยภายในงานจะมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ…

“กรีนซัพพลายเชน” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ SMEs

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคล้วนคำนึงถึงการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ พวกเขาต้องการจะทราบข้อมูลของบริษัท ก่อนตัดสินใจจะร่วมทำธุรกิจด้วย อาทิ สินค้าผ่านกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนและซัพพลายเชนของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และบริษัทเหล่านี้สามารถลดอัตราการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่