SPCG จับมือ PEA ENCOM รุกโซลาร์ฟาร์ม พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) พื้นที่ EEC

“SPCG” จับมือ “PEA ENCOM” ในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดตั้งบริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด ลุยศึกษาโซลาร์ฟาร์ม 500 เมกะวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในพื้นที่…

SPCG จับมือ PEA ENCOM ลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ในพื้นที่ EEC ให้เป็นสังคม Low Carbon Society

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ PEA ENCOM ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เป็นพื้นที่ที่ใช้พลังงานสะอาด และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างสุขให้ทั้งนักลงทุน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ EEC และประชาชนที่อาศัยโดยรอบ…

ครึ่งปีแรกแดดดี ดันกำไร SPCG แตะ 1,584 ล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.55 บาทต่อหุ้น

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ “SPCG” เปิดเผยผลประกอบการงวด 6 เดือนหรือครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน…