ECOTOPIA ร่วมกับ Environman จัดงาน The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก ตอนโรคไปใครเจ็บ


ในปี 2020 ทั้งโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ความสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้ ECOTOPIA เมืองแห่งคนรักษ์โลก และ บริษัท Environman จำกัด ร่วมกัน Co-create เป็นกระบอกเสียงและสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตนี้ ด้วยการเป็นตัวแทนในการนำเสนอความเชื่อมโยงระหว่างการแพร่ระบาดของโรค กับปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นว่าทำไมจึงไม่สามารถมองข้ามปัญหาทั้งสองอย่างได้ ด้วยการจัดงาน “The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก ตอนโรคไปใครเจ็บ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน โดยมีอุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด และวิลาวัณย์ ปานยัง ผู้ร่วมก่อตั้ง Environman ให้การต้อนรับ งานจัดตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ตุลาคม 2563 ณ ECOTOPIA ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

ในงานได้รวบรวมองค์กรต่างๆจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาชน มาร่วมนำเสนอถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมกิจกรรม นิทรรศการมากมายที่สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนในรูปแบบของ New N หรือเรียกว่า Green New Normal แบ่งเป็น

เวทีเสวนาสิ่งแวดล้อม

พื้นที่พูดคุยถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อหาแนวทางแก้ไขไปพร้อมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และ ภาคประชาชนมากมาย ได้แก่ ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร, นันทิชา โอเจริญชัย, นันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์, เชอรี่ – เข็มอัปสร สิริสุขะ , อเล็กซ์ เรนเดลล์, จิรพัฒน์ ฐานสันโดษ, ณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์, ดร.ชญาน์ จันทวสุ, นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, ดร.ปิยาภรณ์ ภาสกานนท์, พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา, วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ภาณุเดช เกิดมะลิ , ธันณี ศรีสกุลไชยรัก, วีนัส อัศวสิทธิถาวร

นิทรรศการที่ชวนให้รู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

นิทรรศการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 และยังคงเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตหากไม่ได้รับการแก้ไข ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของการเกริ่นนำถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ ข่าวสิ่งแวดล้อมเชิงบวกที่เกิดขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 ข่าวสิ่งแวดล้อมเชิงลบที่ยังคงเกิดขึ้น ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงคำถามที่ว่าโควิด-19ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นจริงหรือเปล่า หรือแท้ที่จริง คือมนุษย์ต่างหากที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมดีได้อย่างยั่งยืน และในส่วนสุดท้ายผู้เข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลวิธีการและแนวทางการปฎิบัติต่างๆที่เราจะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ตุลาคม 2563

บริจาคขยะรีไซเคิล

จุด “เริ่ม” รักษ์โลก บริจาคขยะรีไซเคิล

จุดรับบริจาคเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ “เริ่ม” ลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน โดยในงานจะมีจุดบริจาคให้กับ 5 โครงการด้วย กัน ได้แก่ 1. โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน : รับบริจาคขยะพลาสติกทั้งพลาสติกยืดและพลาสติกแข็ง โดยขยะพลาสติก ต่างๆจะถูกนำไปส่งต่อให้กับองค์กรภาคีในเครือข่ายได้นำไปรีไซเคิลอย่างเหมาะสม 2. AIS E-Waste : รับบริจาค ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, แบตเตอรี่มือถือ, สายชาร์จ, หูฟัง และพาวเวอร์แบงก์ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfill ทั้งระบบ ช่วยลดการรั่วไหลของสารเคมีลงสู่แผ่นดินและแหล่งน้ำอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก 3.โครงการ “ไปรษณีย์ reBOX” : รับบริจาคกล่องทุกประเภท ซองกระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชุด โต๊ะ เก้าอี้กระดาษ เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4.บริษัท TBC Ball : รับกระป๋องอะลูมิเนียมเก่ามารีไซเคิลเป็นกระป๋องใหม่ให้ทุกคนได้ใช้ซ้ำไม่สิ้นสุด 5.โครงการปันกัน : รับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังสภาพดีและอยากส่งต่อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ตุ๊กตา หนังสือ ของตกแต่งบ้าน โดยรายได้ที่ได้จากของมือจะถูกนำไปเป็นทุน เพื่อสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคม

โครงการปันกัน

พื้นที่นำเสนอข้อมูล และแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จัดแสดงข้อมูลและแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากหลากหลายองค์กรที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจและพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (Nestle Thailand), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC), บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG), บริษัท แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, Converse Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT)

ร่วมขับเคลื่อนร่างพรบ.อากาศสะอาด

เป็นอีกหนึ่งจุดที่ให้ผู้เข้าร่วมงานลงมือและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมภายในประเทศไทย โดย Thailand CAN เครือข่ายอากาศสะอาดได้เรียกร้องให้ประชาชนร่วมลงลายมือชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ.2563

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างพลังร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อโลก เพื่อตนเองในอนาคต ในงาน The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก ตอนโรคไปใครเจ็บ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ตุลาคม 2563 ณ ECOTOPIA เมืองแห่งคนรักษ์โลก ชั้น 3-4 สยามดิสคัฟเวอรี่


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save