โครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานภายในอาคาร


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทกรีนคอน( ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานภายในอาคาร ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยโครงการฯ นี้ ทางบริษัทกรีนคอน ฯ จะได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานภายในอาคาร โดยนำระบบ ERDI-Easy Smart Meter ที่สถาบันฯ ได้พัฒนาขึ้น ให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Thermal Ice Storage ของบริษัทกรีนคอน( ประเทศไทย) จำกัด

โครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานภายในอาคาร

ทั้งนี้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในการพัฒนาพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานภายในอาคาร จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศภายในอาคารได้ถึง 40 – 60% ลดค่า peak demand ของพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าของอาคารจัดการพลังงานภายในอาคารได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ผู้ประกอบการที่สนใจลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ “Thermal Ice Storage & Solar Micro inverter” ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ +666 4994 6590-1 , Email: sanlada.k@greencon.co.th