“ซิโนเปค” เริ่มการวิจัยจุดสูงสุดของการปล่อยก๊าซ CO2 และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์


ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคัล คอร์ปอเรชัน หรือ ซิโนเปค (HKG: 0386) ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถาบันระดับชั้นนำ 3 แห่ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อร่วมกันวิจัยเรื่องจุดสูงสุดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในอุตสาหกรรมพลังงานและเคมี

ซิโนเปคได้เชิญเหล่าผู้นำทางความคิดและผู้เชี่ยวชาญจากด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และอุตสาหกรรมเคมี มาร่วมทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางยุทธศาสตร์ของการปล่อยก๊าซ CO2 ถึงระดับสูงสุด ก่อนที่จะบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ก่อนปี 2573 ตามแผนปฏิบัติการของจีน

Zhang Yuzhuo นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติจีน และประธานคณะกรรมการซิโนเปค เปิดเผยว่า การรบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซ CO2 ถึงระดับสูงสุด และปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้นั้น เป็นทั้งความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และการปฏิวัติที่ลุ่มลึกสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานและเคมี

“ซิโนเปคจะมุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำจากมุมมองเชิงกลยุทธ์โดยรวม ตลอดจนมุ่งสู่เป้าหมายในการบรรลุการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์อย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทจะปฏิบัติตามแนวโน้มของการปฏิรูปพลังงานระดับโลกและการพัฒนาอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อศึกษาและกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ภารกิจหลัก แนวทางการดำเนินการ และกลไกการรับประกันของตัวเอง” คุณ Zhang กล่าว “ซิโนเปคยังจะเสริมสร้างการสื่อสารและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐบาลและสมาคมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองและส่งเสริมการตัดสินใจระดับชาติและที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น”

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซิโนเปคได้ส่งเสริมแผนพัฒนาคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร โดยควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างแข็งขัน เพื่อบรรลุผลลัพธ์ของการปล่อยคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญ ในด้านการพัฒนาพลังงานสะอาด ซิโนเปคขยายการก่อสร้างกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ เช่น พลังงานชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้พิภพ พร้อมกับขับเคลื่อนการพัฒนาและการใช้พลังงานไฮโดรเจนไปข้างหน้า

ในการเสริมสร้างการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของบริษัท ซิโนเปคดำเนินแผนการ “ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน” ที่เร่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อยุติกำลังการผลิตที่ล้าสมัย

และในแง่ของการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก ซิโนเปคกำลังมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากก๊าซ CO2 ที่มีความเข้มข้นสูงจากโรงงานกลั่นและโรงงานเคมี ซึ่งทดสอบ CO2 Flooding ภาคสนามและการแยกเอาก๊าซมีเทน โดยปริมาณการซื้อขายคาร์บอนของวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการนำร่องมีมากถึง 11.1 ล้านตัน

จุดสูงสุดของการปล่อยคาร์บอนหมายถึงจุดเปลี่ยนเว้าของการปล่อย CO2 ทั้งหมด ที่การปล่อยก๊าซจะเริ่มลดลงภายหลัง เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับพลังงานให้มีความเป็นคาร์บอนต่ำและคาร์บอนเป็นศูนย์ ตลอดจนบรรลุการปล่อย CO2 เป็นศูนย์ตามเป้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่มนุษย์สร้างขึ้นจนเป็นศูนย์ ด้วยการเพิ่มอ่างคาร์บอนและมาตรการการปล่อยมลพิษเชิงลบเทียม