ครม. มีมติแต่งตั้ง “กุลิศ สมบัติศิริ” นั่งประธานบอร์ด กฟผ. คนใหม่


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งให้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่ แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพลังงาน และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ระหว่างปี 2557 – 2558 อธิบดีกรมศุลกากร ระหว่างปี 2558 – 2561

นอกจากนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระหว่างปี 2561 – 2562 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปี 2562 และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ กฟผ. ระหว่างปี 2554 – 2557 ด้วย

จากการแต่งตั้งดังกล่าว จะมีผลทำให้คณะกรรมการ กฟผ. สามารถจัดการประชุมได้ตามปกติ หลังจากที่ว่างเว้นมาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 หลังนายดิสทัต โหตระกิตย์ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ด กฟผ.

ทั้งนี้ หลังจากครม.แต่งตั้งเป็นประธานบอร์ด กฟผ. แล้ว จะมีการนัดประชุมบอร์ด กฟผ. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ ก๊าซ LNG แบบคลังลอยน้ำ (FSRU) การส่งเสริมติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำในเขื่อน 2,725 เมกะวัตต์ รวมไปถึงการหาแนวทางเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับ กฟผ. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในเบื้องต้น ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ กฟผ. จัดตั้งบริษัทลูก เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไปหรือ ธุรกิจเทรดดิ้งไฟฟ้า


Source: ภาพ-ข่าว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)