ปิโตรนาส คว้าประมูลนำเข้า LNG แบบตลาดจร (Spot) 2 ล็อต กฟผ. จ่อลงนาม ธ.ค.


กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาก๊าซ LNG แบบตลาดจร (Spot) โดยผลการเปิดประมูลการจัดหา LNG นำเข้าปริมาณ 2 ลำเรือ ลำเรือละ 6.5 หมื่นตัน ปริมาณรวม 1.3 แสนตัน ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัทปิโตรนาส จากมาเลเซีย โดยเสนอราคาต่ำสุดจากผู้เข้าประมูลมากกว่า 10 ราย คาดว่า ในเร็ว ๆ นี้จะมีการลงนามสัญญาอย่างเป็นทางการเพื่อเดินหน้านำเข้าทดลองระบบ ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หน่วยที่ 1 โรงไฟฟ้าวังน้อย หน่วยที่ 4 และโรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่ 5

พัฒนา แสงศรีโรจน์
นายพัฒนา แสงศรีโรจน์

27 พฤศจิกายน 2562 – นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดหาและนำเข้า LNG แบบตลาดจร (Spot) จำนวน 2 ล็อต ในปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน ของ กฟผ. เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ว่า ขณะนี้ กฟผ. ได้ผู้ชนะการประมูลจัดหาและนำเข้า LNG แบบ Spot แล้ว โดยบริษัท PETRONAS LNG ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ชนะการประมูลการจัดหาและนำเข้า LNG ให้แก่ กฟผ. ในราคาต่ำสุด จากบริษัทที่เข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 12 ราย

สำหรับการนำเข้าก๊าซ LNG คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้กำหนดช่วงเวลาแบ่งเป็น 2 ลำเรือ ลำเรือละ 65,000 ตัน โดยลำแรกจะเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือมาบตาพุด จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ความต้องการ LNG ในตลาดโลกสูง (Peak) โดย กฟผ. จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 และลำที่ 2 จะนำเข้าประมาณเดือนเมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ความต้องการ LNG ในตลาดโลกต่ำ (Off-peak) โดยจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน ชุดที่ 1

การแบ่งนำเข้าเป็น 2 ช่วงเวลาเพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบการบริหารคลังและท่อ และเป็นข้อมูลให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ใช้ประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ ก๊าซธรรมชาติได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบกับค่าไฟฟ้า โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากนั้น ยังเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า LNG ต่อไป

ทั้งนี้ การชนะประมูลนำเข้าก๊าซ LNG ครั้งนี้ของทาง PETRONAS LNG ของมาเลเซีย ถือเป็นการชนะการประมูลเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากก่อนหน้านี้ที่มีการประมูลจัดหา LNG โควต้าไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี ของ กฟผ. ซึ่งมีการประมูลไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติรวม 12 ราย ซึ่งรวมถึง ปตท. ด้วย และเป็นทาง PETRONAS LNG ของมาเลเซีย ที่เป็นผู้ชนะการประมูล แต่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาซื้อขายได้ เพราะติดปัญหาไม่ใช้ก๊าซก็ต้องชำระเงิน (Take or Pay)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


Source: ภาพ-ข่าว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)