‘หัวเว่ย’ เผย 5 ปัจจัยสำคัญผลักดันบริษัทพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล


เซี่ยงไฮ้, จีน- 24 กันยายน 2563 – ไอดีซี (IDC) และ หัวเว่ย (Huawei) ร่วมกันเผยแพร่สมุดปกขาวสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ในชื่อ “Building the Future-Ready Power Enterprise: Road to a Successful Digital Transformation” ในงาน HUAWEI CONNECT 2020

ในสมุดปกขาวดังกล่าว ไอดีซีได้เสนอวิธีการเปลี่ยนผ่านบริษัทพลังงานไฟฟ้าสู่ดิจิทัล ซึ่งวิธีการดังกล่าวส่งเสริมและสอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของหัวเว่ย ไอดีซีและหัวเว่ยปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน โดยมีการกำหนดกรอบการดำเนินงานและแผนงานเพื่อช่วยเหลือบริษัทพลังงานไฟฟ้าในการลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและกำหนดระเบียบวาระ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเหล่านี้สามารถส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่

บริษัทพลังงานไฟฟ้าต้องการโครงสร้างการดำเนินงานและรูปแบบธุรกิจใหม่อย่างเร่งด่วน

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมานาน และในตอนนี้ บริษัทพลังงานไฟฟ้าก็กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย ผู้บริหารองค์กรจึงต้องการโครงสร้างการดำเนินงานและรูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อรักษาบทบาทผู้เล่นหลักในระบบนิเวศพลังงาน สำหรับปีนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คืออีกหนึ่งมิติของการเปลี่ยนแปลงที่ผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานต้องรับมือ

โหว จินหมิง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีของ Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO) กล่าวว่า “การปฏิรูปพลังงานโลกและการพัฒนาอินเทอร์เน็ตพลังงานซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างมาก จะทำให้ภาคพลังงานเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยจะปล่อยคาร์บอนน้อยลง เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และมีความอัจฉริยะมากขึ้น” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการจัดการ การดำเนินงาน การให้บริการ และการทำธุรกิจของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทพลังงานต้องทบทวนว่าใครคือลูกค้าและใครคือคู่แข่ง ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมกลุ่มใหม่ และความเป็นไปของระบบนิเวศพลังงาน ซึ่งหมายถึงการสร้างความผูกพันกับลูกค้าใหม่ รูปแบบธุรกิจใหม่ คู่แข่งรายใหม่ ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมมากขึ้น และความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การเชื่อมต่อกริดไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ รวมถึงการบูรณาการเครือข่ายพลังงาน ข้อมูล และการขนส่ง ส่งผลให้บริษัทพลังงานจำเป็นต้องยกระดับความสามารถในการตอบสนอง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการและกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทพลังงานสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น และทำให้ระบบไฟฟ้าทำงานอย่างปลอดภัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน ความสามารถในการตัดสินใจของ AI ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของบริษัทพลังงาน

5 ขั้นตอนในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริษัทพลังงานไฟฟ้า

ไอดีซีได้นำเสนอแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างบริษัทพลังงานแห่งอนาคต

ต้นแบบวุฒิภาวะ (Maturity Model) ของไอดีซี เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ซึ่งกำหนดกรอบการทำงานให้แก่บริษัทพลังงานไฟฟ้า และแบ่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริษัทพลังงานไฟฟ้าออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน เริ่มเห็นโอกาส ทำซ้ำ ควบคุมได้ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจัยสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วย 1. กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับองค์กรเพียงหนึ่งเดียว 2. การตั้งปณิธานเปลี่ยนแปลงองค์กรและวัฒนธรรมที่จำเป็น 3. ความมุ่งมั่นในการลงทุนระยะยาวเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 4. กลยุทธ์อิงแพลตฟอร์ม 5. ต้นแบบการกำกับดูแลข้อมูลทั่วองค์กร

เอมิลี ดิตตัน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการกลุ่มข้อมูลเชิงลึกด้านพลังงานและการผลิตของไอดีซี เอเชียแปซิฟิก เชื่อว่าการพลิกโฉมกริดไฟฟ้าให้ทันสมัยและเป็นระบบดิจิทัลคือสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วน โดยกริดไฟฟ้าดิจิทัลจะมีการผสมผสานการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ดั้งเดิม การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ขนาดใหญ่ และพลังงานหมุนเวียนเข้าด้วยกัน รวมทั้งช่วยให้สามารถควบคุมกริดไฟฟ้าที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นการทำงานของกริดไฟฟ้าจะเปลี่ยนจากกริดดิจิทัลเป็นกริดอัจฉริยะ ขณะเดียวกันจะมีการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ส่วนแนวทางการให้บริการไฟฟ้าและการจัดการกริดไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน

หัวเว่ย: พันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

หัวเว่ยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเพื่อเชื่อมโครงข่ายและพัฒนาอัจฉริยภาพของเทอร์มินอลไฟฟ้าอย่างครอบคลุม ด้วยการผสานเทคโนโลยี 5G, IoT, IP, AI, ออปติคอล, คลาวด์ และบิ๊กดาต้าเข้ากับระบบไฟฟ้า โดยหัวเว่ยมุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมและคว้าโอกาสในอนาคต

ลู่ หยงผิง รองประธานฝ่ายธุรกิจพลังงานสากลของหัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรซ์ บิสิเนส กรุ๊ป กล่าวว่า หัวเว่ยเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล หัวเว่ยจะช่วยให้บริษัทพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการช่วยให้บริษัทเหล่านี้เข้าใจสถานะของตนเอง ตลาด และระบบนิเวศอุตสาหกรรมทั้งหมด ขณะเดียวกัน หัวเว่ยได้พัฒนากรอบการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน “1-2-3-2-1” เพื่อช่วยให้บริษัทพลังงานไฟฟ้าบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของตนเอง

 • ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การเปลี่ยนผ่านเพียงหนึ่งเดียว: บริษัทพลังงานไฟฟ้าควรตีความ “การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล” ในฐานะกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านระดับองค์กรและองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร
 • สร้างความเชื่อมั่นสองประการ: ยกระดับการรับรู้ข้อมูลขององค์กรและพนักงาน เพื่อบ่มเพาะวัฒนธรรมการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และสร้างทีมงานมากความสามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลขององค์กร
 • ใช้กระบวนการสำคัญสามขั้นตอน: ใช้การจัดการแบบผสมผสานระหว่างการวางแผน การสร้าง และการดำเนินงาน พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลดำเนินไปตามที่กำหนด เพื่อเปลี่ยนวิสัยทัศน์การเปลี่ยนผ่านขององค์กรเป็นคุณค่าขององค์กร
 • สร้างแรงผลักดันหลักสองประการ: ติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีและการบริการ และคว้าโอกาสในอนาคต
 • สร้างแพลตฟอร์มพื้นฐานหนึ่งเดียว: สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เชื่อมถึงกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

แนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของหัวเว่ยมีความคล้ายคลึงกับของไอดีซี และส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าต้องมีการวางแผนและกำหนดขั้นตอนและกรอบการทำงานในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพื่อช่วยให้บริษัทพลังงานไฟฟ้าสามารถลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและกำหนดระเบียบวาระของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทพลังงานสามารถสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้มหาศาล

หู เหา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกของหัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรซ์ บิสิเนส กรุ๊ป ชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง โดยโครงสร้างการใช้พลังงานแบบเดิมที่เน้นพลังงานปฐมภูมิ (Primary Energy) กำลังค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นโครงสร้างใหม่ที่เน้นพลังงานทุติยภูมิ (Secondary Energy) เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งจะผลักดันให้อุตสาหกรรมพัฒนาไปสู่การปล่อยคาร์บอนน้อยลง การใช้พลังงานสะอาด การใช้พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรม หัวเว่ยจะช่วยเหลือบริษัทพลังงานในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับความปลอดภัยในการดำเนินงาน และพัฒนารูปแบบธุรกิจ นอกจากนี้ หัวเว่ยจะช่วยให้บริษัทพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างระบบพลังงานอัจฉริยะที่ผสมผสานพลังงานหลายรูปแบบ การเชื่อมต่ออย่างครอบคลุม และการโต้ตอบอัจฉริยะ

มหกรรม HUAWEI CONNECT 2020 เป็นงานใหญ่ประจำปีที่หัวเว่ยจัดขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลก โดยงานในปีนี้จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน HUAWEI CONNECT เป็นเวทีเปิดกว้างที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตรของเราก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ โดยในงานปีนี้ เราจะสำรวจแนวโน้มและโอกาสในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล จัดแสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันไอซีทีขั้นสูง เผยผลสำเร็จของการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เปิดกว้างและมั่นคง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหมด และจะสร้างคุณค่าใหม่ให้กับทุกอุตสาหกรรม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save