สัมมนาออนไลน์ “มาตรฐานความปลอดภัย ลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร ต้องการเห็นอะไรจากคุณ”


สมาคมโรงแรมไทย จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดสัมมนาออนไลน์ วางกลยุทธ์พิชิตธุรกิจรับ นิว นอร์มอล หลังวิกฤตโควิด-19 หัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัย ลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร ต้องการเห็นอะไรจากคุณ” ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. โดยเป็นการสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิกฤตโควิด-19 ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งการออก พรก.ฉุกเฉิน และการล็อกดาวน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารโดยตรงทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ นอกจากนั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนให้เปลี่ยนไปจนเกิดเป็น วิถีปกติใหม่ หรือ นิว นอร์มอล (New Normal) แต่เมื่อแนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ระบาดและตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลง ถือเป็นข่าวดีที่ทำให้ภาครัฐมีท่าทีในการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารที่จะสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้ตามปกติ

ดังนั้น สมาคมโรงแรมไทย จึงร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2020 (Food & Hotel Thailand 2020) จัดงานสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัย ลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร ต้องการเห็นอะไรจากคุณ” ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. โดยเป็นการสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารให้มีการเตรียมตัวและวางกลยุทธ์อย่างถูกต้อง เพื่อรองรับกับการกลับมาเปิดดำเนินธุรกิจตามปกติ การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจ สถานที่ และการบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรม-วิถีปกติใหม่ของผู้บริโภค รวมถึงกุญแจสำคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจจากวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วที่สุด
โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

  • กุญแจสำคัญสู่การทำให้อาหารปลอดภัย
    โดย คุณนิรันดร์ เหลาพนัสสัก ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาและฝึกอบรม บริษัท ควอลิตี้ อัพ จํากัด
  • กรณีศึกษา โรงแรม เดอะภัทรา พระราม 9: จากโรงแรมสู่การรองรับผู้กักตัวเฝ้าระวังโควิด-19
    โดย คุณเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ กรรมการบริหาร โรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9 และโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์สวีท
  • ดำเนินธุรกิจร้านอาหารอย่างไรเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ
    โดย คุณกร รัชไชยบุญ ผู้จัดการทั่วไป สีฟ้ากรุ๊ป

สัมมนาออนไลน์ "มาตรฐานความปลอดภัย ลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร ต้องการเห็นอะไรจากคุณ"

ดำเนินการสัมมนาโดย คุณธรรมจักร เหลืองประเสริฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย และประธาน อาจารย์ณา แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ กรุ๊ป (Arjarnnar Asset Management Group)

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถสมัครได้ที่ https://go.aws/2YRG0FL หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ putthaporn.p@informa.com