กระทรวงพลังงาน มอบของขวัญปีใหม่เพื่อทุกคน ลดราคา E20/B10 อีก 1 บาท/ลิตร พร้อมตรึงค่าไฟ Ft 4 เดือน


กระทรวงพลังงานออกมาตรการลดราคาน้ำมัน ตรึงราคาค่าไฟฟ้า มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 เพื่อทุกคน โดยลดราคาน้ำมัน E20/B10 อีก 1 บาทต่อลิตร พร้อมตรึงค่าไฟ Ft ต่ออีก 4 เดือน ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงของขวัญปีใหม่ 2563 ว่ากระทรวงพลังงานมีมาตรการระยะสั้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยลดราคาน้ำมันดีเซล B10 และน้ำมันเบนซิน E20 ลงลิตรละ 1 บาท ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

ของขวัญปีใหม่ 2563 จากกระทรวงพลังงาน

พร้อมกันนี้ กระทรวงพลังงาน ยังมอบของขวัญปีใหม่ในส่วนของค่าไฟฟ้า โดยมีมติคงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ไว้ที่ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งเป็นการตรึงราคาเดิมต่อเนื่องเป็นงวดที่ 4 ส่งผลให้ราคาไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน