ลุ้นต่อเวลา ลดราคาก๊าซ LPG ลง 3 บ./กก. ถึงสิ้นปี 63 จากเดิมสิ้นสุดใน มิ.ย.


รมว.พลังงานเปิดเผยถึง มติคคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบลดราคาก๊าซ LPG ลงกิโลกรัมละ 3 บาท หรือ ถังขนาด 15 กก. ลดลง 45 บาท/ถัง  เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 24 มิ.ย. ว่า จะต่ออายุมาตรการออกไปหรือไม่ คงต้องรอพิจารณาดูภาพรวม โดยเฉพาะทิศทางราคาตลาดโลก และความเดือดร้อนของภาคประชาชนคลี่คลายลงมากน้อยเพียงใด ซึ่ง กบน. ประเมินว่าจะสามารถตรึงราคาแอลพีจีไปจนถึงสิ้นปีนี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การพิจารณาขยายเวลาการลดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือก๊าซหุงต้มในอัตรา 3 บาท/กก. หรือ 45 บาทต่อถังขนาด 15 กก. เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยจะสิ้นสุดวันที่ 24 มิ.ย.นั้น ทางกระทรวงพลังงานจะขอประเมินภาพรวมทั้งแนวโน้มราคาตลาดโลก และความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงหรือไม่ ตลอดจนสถานะของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการดูแลราคาก๊าซ LPG ซึ่งในเบื้องต้นพบว่ากองทุนน้ำมันฯ ยังมีขีดความสามารถในการใช้ดูแลราคาได้ ซึ่งหากเป็นไปตามประมาณการเดิมก็คาดว่าจะยังคงตรึงราคา LPG ได้ไปจนถึงสิ้นปี 2563

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ทั้งนี้ ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 กองทุนน้ำมันฯ มีเงินบัญชีน้ำมัน 40,852 ล้านบาท บัญชี LPG ติดลบ 6,304 ล้านบาท ส่งผลต่อฐานะกองทุนสุทธิ 34,548 ล้านบาท โดยเงินดูแล LPG ไหลออกประมาณเดือนละ 248 ล้านบาท และดูแลน้ำมันไหลออกประมาณ 353 ล้านบาท โดยไหลออกต่ำกว่าประมาณการณ์เพราะยอดใช้ไบโอดีเซล B10 อยู่ที่ 16 ล้านลิตรต่อวัน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 20 ล้านลิตรต่อวัน