คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดโปรแกรม “วิศวกรรมพลังงาน” หลักสูตรนานาชาติ รับตรงปี 2563


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดหลักสูตรใหม่ โปรแกรม Energy Engineering (International Program) หรือ หลักสูตร “วิศวกรรมพลังงาน” หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤศจิกายน 2562

วิศวกรรมพลังงาน เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการด้านพลังงาน การจัดการอาคาร วิศวกรรมโรงงาน การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ซึ่งผสมผสานความรู้ทั้งทางด้านสาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และเคมีเข้ากับการปฏิบัติทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดโปรแกรม"วิศวกรรมพลังงาน" หลักสูตรนานาชาติ รับตรงปี 2563

เกี่ยวกับโปรแกรมวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต โดยโปรแกรมนำเสนอหลักสูตรวิศวกรรมซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายพลังงาน ผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับสาขาพลังงาน การออกแบบกระบวนการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน พลังงานในอาคารและการขนส่ง รวมถึงแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การผลิตหรือพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน โปรแกรมนี้ยังให้ความร่วมมือกับการศึกษาเช่นเดียวกับการฝึกอบรมอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ โดยการรวมความรู้พื้นฐานและการปฏิบัติจริง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตร “วิศวกรรมพลังงาน” ได้ที่ website: energyacademy.asia หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์ที่ E-mail: krkiatti@kmitl.ac.th และทางโทรศัพท์ที่ Tel. +662-329-8357