สิ่งที่ จป.วิชาชีพควรเรียนรู้ จากกรณีวัตถุอันตรายระเบิดที่เลบานอน


สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป. ) ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการอภิปราย เพื่อเรียนรู้เรื่องกรณีวัตถุอันตรายระเบิดที่เลบานอน ว่าเราจะนำมาเป็นบทเรียนกันอย่างไร เปิดรับสมัคร วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น. ที่เพจและเว็บไซต์ ส.อ.ป.

สิ่งที่ จป.วิชาชีพควรเรียนรู้ จากกรณีวัตถุอันตรายระเบิดที่เลบานอน

รายละเอียดการสมัคร

  1. เวลา 12.30 น.ของวันพรุ่งนี้ (11 สค.) จะมี QR Code และ Link ให้สมัคร ที่เพจและเว็บไซต์ สอป.
  2. รับจำนวนจำกัดตามจำนวนที่มีในระบบ ZOOM
  3. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยเฉพาะ e mail หากผิดพลาดจากพิมพ์ผิดมา ทำให้ไม่ได้รับข้อมูลลิงก์เข้าระบบ ZOOM ที่สอป.จะส่งไปให้ ก็ถือเป็นเรื่องสุดวิสัย
  4. ผลการสมัครจะประกาศให้ทราบที่เพจและเว็บไซต์สอป.ในวันที่ 13 สค.