“สินธร ต้นสน” อาคารเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


ในยุคปัจจุบันอาคารเขียว หรือ Green Building เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมรักษ์โลกที่ไม่เพียงแต่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องการใช้พลังงาน น้ำ ที่ดิน วัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังรวมถึงการลดของเสียและมลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากอาคารเพื่อคำนึงถึงสังคม หรือสุขภาพและความสุขสบายของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

มาตรฐานสากลในการประเมิน Green Building ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก หรือมาตรฐานอาคาร Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) เป็นเกณฑ์การพิจารณาหลักๆ โดยจะเน้นในเรื่องของทำเล ที่ตั้งอาคาร การประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ำ ระบบระบายอากาศ และการเติมอากาศบริสุทธิ์ รวมไปถึงการรีไซเคิลและการเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีสารระเหยที่เป็นพิษตกค้าง เป็นต้น

โครงการสินธร วิลเลจ ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด Green Building เป็นโครงการที่พักอาศัยโครงการแรกในประเทศไทยที่ทุกอาคารในโครงการได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาคาร LEED ทั้งหมด ซึ่งโครงสร้างการออกแบบอาคารตั้งแต่การออกแบบอาคารและวัสดุที่ใช้จะเน้นอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัยหรือใช้อาคารมีคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

อาคารเขียวภายใต้โครงการสินธร วิลเลจ

บริษัท สยามสินธร จำกัด ร่วมกับ SCG Green Building Solution ที่ปรึกษาด้านอาคารเขียว ในการพัฒนากลุ่มอาคารภายใต้โครงการสินธร วิลเลจ โครงการมิกซ์ยูส พื้นที่กว่า 56 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ (ย่านหลังสวน) แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ล่าสุดอาคาร “สินธร ต้นสน” เป็นอาคารประเภทที่พักอาศัย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED ด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระจกแบบ 3 ชั้นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดอุณหภูมิ ป้องกันอันตรายจากรังสียูวี และเสียงรบกวนจากภายนอก ทำให้บรรยากาศน่าอยู่ และประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งใส่ใจเรื่องคุณภาพอากาศเป็นพิเศษ ด้วยการทดสอบคุณภาพอากาศของทุกห้องพักด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตาม WELL Standard ซึ่งจะทำให้มีค่า PM 10, Formaldehyde, Total VOCs และ Carbon Monoxide ไม่เกินค่ามาตรฐาน รวมถึงการเติมอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเข้าไปในอาคารตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1-2007 มากกว่าถึง 30% เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกห้องมีอากาศที่บริสุทธิ์เหมาะกับการอยู่อาศัย จึงทำให้โครงการสินธร ต้นสน เป็นโครงการ Multi-Family Residential โครงการแรกที่ได้รับการรับรอง LEED Silver ในประเทศไทย

วชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business พร้อมด้วย สิทธิชัย เนี๋ยมเจริญ Innovation Management and Incubation Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นตัวแทนมอบ LEED Certificate ในฐานะ LEED Consultant ให้กับ ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล กรรมการบริหาร และ อภิชัย สิริดำรงพันธุ์ ผู้อำนวยการพัฒนาโครงการ บริษัท สยามสินธร จำกัด ได้จับมือร่วมกันพัฒนากลุ่มอาคาร สินธร วิลเลจ เป็นอาคารเขียวประหยัดพลังงานเพื่อโลกที่น่าอยู่

บริษัท สยามสินธร จำกัด ร่วมกับ SCG Green Building Solution ที่ปรึกษาด้านอาคารเขียว

วชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า “ทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านอาคารเขียวแบบครบวงจรและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสยามสินธร ให้ร่วมพัฒนากลุ่มอาคารภายใต้โครงการสินธร วิลเลจ ให้มีประสิทธิภาพตามเนื้อหาการประเมินอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา หรือ Leadership in Energy & Environmental Design (LEED)” โดยสำหรับอาคารแรกที่ทาง SCG Green Building Solution ได้ให้คำปรึกษาจนได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ในระดับ Silver คือ คอนโดฯ สินธร ต้นสน ซึ่งเป็นอาคารที่ออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการคำนึงถึงผู้ใช้อาคารอย่างแท้จริง เนื่องจากสามารถประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน ASHRAE 90.1 ได้มากถึงกว่า 23% และประหยัดน้ำได้ 30%”

ทางด้าน ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล กรรมการบริหาร บริษัท สยามสินธร จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจเรื่องความยั่งยืน และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน จึงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการผลักดันให้กลุ่มอาคารภายใต้โครงการสินธร วิลเลจ ที่ประกอบด้วยอาคารประเภทที่พักอาศัย และอาคารสำนักงานให้เช่า ให้เป็นอาคารเขียวอย่างเต็มรูปแบบ และด้วยความเชี่ยวชาญของทีมที่ปรึกษาอาคารเขียว SCG Green Building Solution เราก็มีความมั่นใจว่า นอกจากโครงการสินธร ต้นสนแล้ว สยามสินธรจะสามารถพัฒนาโครงการในรูปแบบ LEED Campus ซึ่งประกอบด้วย โครงการสินธร ลุมพินี, สินธร มิดทาวน์ และกลุ่มสินธร วิลเลจ ให้เป็นกลุ่มโครงการโรงแรมและที่พักอาศัยกลุ่มแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

โครงการสินธร วิลเลจ ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด Green Building

ทั้งนี้ อาคารเขียว คือ กระบวนการของการออกแบบ ก่อสร้าง และดูแลอาคารที่ส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้งานให้สูงสุด โดยลดการใช้ทรัพยากร การสร้างขยะ และผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมให้ต่ำที่สุด รวมถึงลดต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของอาคาร (Life Cycle Cost) โดยสามารถทำได้ด้วยการวางแผนที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นสร้างอาคาร คุณภาพของอาคารสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพการอยู่อาศัยของผู้ใช้งาน การสร้างสมดุลระหว่างความยั่งยืนและความสะดวกสบายในการใช้งานของอาคาร จึงทำให้โครงการประเภทที่พักอาศัยเป็นกล่มุ ที่มีความท้าทายในการดำเนินการเป็นลำดับต้นๆ ของโครงการที่สามารถขอการรับรองทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม อาคารเขียวภายใต้โครงการสินธร วิลเลจ จะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบอาคารเขียวอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยที่จะทำให้เกิดอาคารเขียวอื่นๆ อีกมากมาย เป็นบรรทัดฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save