อาคาร Pusat Tenaga ประเทศมาเลเซีย ติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์เพื่อพลังงานเป็นศูนย์


ด้วยสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมามากขึ้นเป็นเหตุให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรสูงขึ้นตามไปด้วย ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น สร้างผลกระทบต่อโลกได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญด้วยความตระหนักถึงผลของวิกฤตพลังงานและสภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการนำแผงโซลาร์เซลล์มาใช้งานในหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับขนาด เช่น แผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กบนเครื่องคิดเลขหรือเสาไฟริมถนน ไปจนถึงแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านหรือกระทั่งเป็นแหล่งพลังงานสำหรับใช้ในยานอวกาศ การนำแผงโซลาร์เซลล์มาเชื่อมต่อกันจำนวนมากในลักษณะของโซลาร์ฟาร์มไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดิน บนหลังคา หรือบนผิวน้ำ สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้ด้วย

อาคาร Pusat Tenaga

สำหรับ อาคาร Pusat Tenaga ถูกออกแบบมาให้เป็นอีกหนึ่งอาคารในประเทศมาเลเซีย เป็นอาคารสำนักงานที่มีพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้หลักการออกแบบอาคารที่มีระบบทางกลและระบบไฟฟ้าของตัวอาคาร ระบบกรอบอาคารที่มีประสิทธิภาพด้วยการเคลือบผนังสองชั้น และใช้ผนังและหลังคาที่เป็นฉนวน ใช้แสงสว่างจากภายนอกและใช้อุปกรณ์สำนักงานที่มีประสิทธิภาพที่สำคัญมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของอาคาร ซึ่งช่วงเวลากลางวันระบบแผงโซลาร์เซลล์หลังคาจะกลายเป็นแหล่ง

ผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคาร และในช่วงเวลากลางคืนหลังคาจะกลายเป็นหอระบายความร้อนจะถูกเก็บพลังงานไว้เพื่อใช้ในเวลากลางคืน ไม่เพียงเท่านี้ หลังคาอาคารแห่งนี้ยังทำงานแบบ Trickling Night Cooling Roof ระบบชิลเลอร์ทำงานเฉพาะช่วงเวลากลางคืน และความร้อนถูกระบายออกทางหลังคาที่มีลักษณะเอียงลาดโดยมีน้ำไหลบนหลังคา

นอกจากนี้ ยังเน้นการใช้แสงสว่างจากภายนอก เพื่อลดการใช้พลังงานจากหลอดไฟ และใช้ประโยชน์จากแสงสว่างภายนอกให้เป็นแสงสว่างหลักในอาคาร ขณะที่พื้นคอนกรีตของตัวอาคารจะมีการเดินท่อระบบความเย็น ซึ่งความเย็นจะถูกปล่อยจากพื้นขึ้นไปในห้องที่อยู่ด้านบนและด้านล่างตลอดช่วงเวลากลางวัน อีกทั้งยังมีมาตรการอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การปฏิบัติที่ดีและมาตรการการดูแลรักษาที่ดีสามารถช่วยลดการใช้พลังงาน และเครื่องใช้สำนักงานที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานอีกด้วย


Source: นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 93 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 คอลัมน์ GREE World โดย กองบรรณาธิการ

ที่มา:
http://rosamundwo.com/wp-content/uploads/2009/11/PTMGEO.jpg
http://2e-building.com/article.php?cat=building_en&id=35