เปิดตัวงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับโลก IEEE PES GTD ASIA 2019 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy”


          คณะผู้จัดงาน นำโดย ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานคณะกรรมการจัดงานเผยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร และผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงาน ชี้เป็นงานที่เปิดโลกทัศน์อนาคตการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าไทย 

          ภายในงานดังกล่าวยังได้จัดให้มีการเสวนา “Big Shift in Power and Energy in Thailand 2019” โดยไดรับเกียรติจาก คุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คุณรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการฝ่ายธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ดร. อริสรา กำธรเจริญ 

          ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรืองาน IEEE PES GTD ASIA 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา