Risen Energy จัดหาโมดูล 5.2MWDC ให้โซลาร์ฟาร์ม Vayots Arev-1 ในประเทศอาร์เมเนีย


โซลาร์ฟาร์ม Vayots Arev-1 คือโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่แห่งแรกในอาร์เมเนียที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า โดยในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก รัฐบาลอาร์เมเนียได้อาศัยจุดแข็งด้านภูมิประเทศและทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของชาติโดยอิงพลังงานสะอาด นอกจากนั้นยังร่างแผนพัฒนา ประกาศนโยบายสนับสนุน และรุกส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน โดยรัฐบาลอาร์เมเนียประสบความสำเร็จในการดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติผ่านการเชื่อมต่อโซลาร์ฟาร์มกับโครงข่ายไฟฟ้า

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเซลล์แสงอาทิตย์ Risen Energy ให้ความสำคัญกับตลาดพลังงานแสงอาทิตย์เกิดใหม่ทั่วโลก ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง นอกจากนั้นยังทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลัก ๆ เช่น เทคโนโลยี MBB, เซลล์ HJT, เซลล์สองหน้า และอีกมากมาย

การที่ Risen Energy ช่วยเชื่อมต่อโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ที่สุดในอาร์เมเนียเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า ไม่เพียงช่วยป้อนพลังงานสะอาดให้กับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มอิทธิพลของแบรนด์ในตลาดต่างประเทศด้วย ในอนาคต Risen Energy จะเดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงพร้อมบริการระดับมืออาชีพที่มีคุณภาพสูง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป