Live สด กับกูรูด้านสิ่งแวดล้อม ในงานเสวนาหัวข้อ “Action for Green รักษ์โลกให้เรียนรู้”


EGAT GURU TALK ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชม Live สด กับกูรูด้านสิ่งแวดล้อมในงานเสวนาหัวข้อ “Action for Green รักษ์โลกให้เรียนรู้” มิติใหม่เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่จะพาทุกคนเข้าไปใกล้ชิดกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.