อินฟอร์มาฯ ร่วมกับ ภาครัฐ-เอกชน จัดงานมหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน คาดมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 คน


บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐและเอกชนด้านพลังงาน จัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครอบคลุมที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK (ASEW)” และ “Electric Vehicle Asia (EVA) 2022” ภายใต้แนวคิด “Enhancing Energy Transition to Carbon Neutrality for a Sustainable Future” ผสานพลังร่วมกันสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

มนู เลียวไพโรจน์

มนู เลียวไพโรจน์ ประธาน บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week” และ “Electric Vehicle Asia 2022” งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Enhancing Energy Transition to Carbon Neutrality for a Sustainable Future” เพื่อร่วมกันขานรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดจนขานรับอุปสงค์การเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการปักหมุดให้ไทยให้เป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค (EV Hub) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะเป็นแนวทางขยับเคลื่อนแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านพลังงานที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งความท้าทายด้านต่างๆ จากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเวทีโลกในขณะนี้ใ  ปัจจุบันหลากอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้ตื่นตัวต่อปัญหาและหาทางแก้วิกฤตด้านพลังงานที่ทำให้ราคาด้านพลังงานสูงขึ้น สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภาวะเงินเฟ้อและโรคระบาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานนี้จะเป็นแนวทางร่วมกันแก้ปัญหา ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า พพ. ขับเคลื่อนนโยบายการทำงานตามแผนพลังงานแห่งชาติ 2022 (NEP2022) เพื่อเป้าหมายมุ่งสู่ Carbon Neutrality ในปี พ.ศ.2593 ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย 30@30 การตั้งเป้าการผลิตรถ ZEV ให้ได้อย่างน้อย 30% หรือการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในอนาคต รวมทั้งผลักดันนโยบาย 4D1E ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว เปิดเสรีภาคพลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียว ซึ่งในปี พ.ศ.2565 นี้ทางกระทรวงฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบองค์ความรู้และนำเสนอนโยบายที่สำคัญต่างๆเพื่อกำหนดทิศทางพลังงานของไทยในอนาคตผ่านการจัดงาน ASEW และ EVA 2022

“เชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ที่ห่างหายจากการจัดมา 2 ปี จากสถานการณ์ COVID-19 จะเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมจัดแสดง รวมทั้งการเสวนาทางด้านวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าสนใจภายในงาน รวมทั้งจะโอกาสสำคัญที่จะประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามแผนนโยบายที่วางไว้” อธิบดีพพ. กล่าว

OR พร้อมเป็นหนึ่งในพันธมิตรร่วมจัดงาน

ทรงพล เทพนำโสมนัสส์

ทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือOR กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจของ OR คือการสร้าง Seamless Mobility มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง รวมถึงมุ่งให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ จึงมุ่งผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางและการขนส่งให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) โดยปัจจุบัน  OR ได้เปิดให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ 114 แห่ง ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ และมีแผนขยายเป็น 450 แห่งภายในปี พ.ศ. 2565 นี้ สำหรับการร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานในครั้งนี้ OR มีเป้าหมายที่สำคัญในการนำองค์ความรู้ด้านพลังงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี แอปพลิเคชันและมี EV Charging ต้นแบบที่มีอยู่มาร่วมออกบูธจัดแสดงภายในงานด้วย

EVAT คาดการจัดงานช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

กฤษฎา อุตตโมทย์

กฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพร้อมอย่างรอบด้านในการนำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามาปรับใช้ในประเทศไทย รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Electric Vehicle Asia (EVA) ในทุกปี สำหรับปีนี้เรายังคงขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการส่งมอบประสบการณ์และความรู้ใหม่ผ่านหัวข้อสัมมนาและส่วนจัดแสดงพิเศษจากทางสมาคมฯ   โดยไฮไลท์ที่สำคัญคือการจัดประชุมนานาชาติ International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition (iEVTech 2022) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Future Mobility Aspiration through Bio-Circular-Green Economy within APEC” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำในประเทศไทย พัฒนาบุคลากรเเละเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต รวมทั้งขยายความร่วมมือแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ลงทุนไปสู่ภูมิภาคอื่นๆต่อไป

มี  1,200 แบรนด์ชั้นนำจาก 25 ประเทศร่วมงาน คาดมีผู้เข้าร่วมงานจากอาเซียนมากกว่า 25,000 คน

สรรชัย นุ่มบุญนำ

สรรชัย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 นิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และงาน Electric Vehicle Asia 2022 (EVA) หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้กลับมาจัดงานในรูปแบบปกติ Next Normal โดยชูแนวคิด “Enhancing Energy Transition to Carbon Neutrality for a Sustainable Future” หรือ การร่วมกันสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ส่วนงาน EVA ชูแนวคิด Driving Towards A Sustainable Low Carbon Society With E-Mobility” หรือขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนด้วยยานยนต์พลังงานสะอาด   โดยไฮไลท์ที่สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ ได้รวบรวมงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การบริหารจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยี 5G และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

ในปีนี้ ทั้งสองงานจะจัดควบคู่กับงาน Boilex Asia และ Pumps & Valves Asia 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อและฮาร์ดแวร์ระดับภูมิภาค และงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ความพร้อมในการจัดงาน 100% มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการในด้านพลังงาน ติดต่อเข้ามาร่วมงานกว่า 1,200 แบรนด์ชั้นนำจาก 25 ประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งประเทศและต่างประเทศร่วมจัดการประชุมระดับนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น Renewable Energy Asia International Conference, iEVTech Conference, Asia Urban Energy Assembly, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, Thailand Connext เป็นต้น คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 คนจากทั่วภูมิภาคอาเซียน และมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสทางธุรกิจที่ชะลอตัวมากว่า 2 ปีจากวิกฤต COVID1-9 สงครามรัสเซีย-ยูเครนและวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศไทยได้


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save