EA ทุ่มพันล้าน สร้างเรือไฟฟ้า 54 ลำ ให้บริการรับส่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยลดปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5


หลังจากเมื่อปลายเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้าของคนไทย 100% ภายใต้ยี่ห้อ MINE Mobility ล่าสุด EA ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ โดยนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่มาสร้างเรือไฟฟ้า เพื่อการบริการรับส่งผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาจากท่าน้ำนนทบุรี ไปยังท่าน้ำวัดราชสิงขร ระยะทางรวม 20 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาไม่ถึง 40 นาที

โดย EA มีแผนลงทุนสร้างเรือไฟฟ้าทั้งสิ้น 54 ลำ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท โดยจะเริ่มเปิดให้บริการใช้ได้ในช่วงปลายปี 2562 และทยอยเปิดให้บริการจนครบภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปหน้า

จุดเด่นของเรือไฟฟ้า คือ จะช่วยยกระดับการให้บริการทั้งความสะดวกสบายด้วยการติดแอร์ เน้นความสะอาดและการออกแบบที่ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร เรือจะโคลงเคลงน้อยลง และก่อให้เกิดคลื่นน้อย อีกทั้งยังประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน โดยจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ประจุจากแบตเตอรี่ขนาด 800 กิโลวัตต์ชั่วโมงเติมพลังงานจากเครื่องชาร์จ EA Anywhere และจะออกแบบผลิตโดยคนไทย ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ของกลุ่ม EA ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานที่ฉะเชิงเทรา ร่วมกับชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เป็นของไทยทั้งหมด

นอกจากข้อดีตามข้างต้นแล้ว เรือไฟฟ้า ยังมีข้อดีกว่าการขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ประเภทอื่นอีกหลากหลาย ข้อดีที่เด่นชัดคือยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จะไม่มีไอเสีย หรือเขม่าควัน และเสียงเบามาก จึงทำให้ช่วยลดปัญหามลพิษลงได้ โดยเฉพาะอย่ายิ่งปัญหา PM 2.5 ที่เกิดขึ้น เรือไฟฟ้าก็ช่วยบรรเทาลงได้อย่างมาก

นอกจากนี้การนำเรือไฟฟ้ามาใช้งาน ยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้ได้รับการบริการที่ทันสมัยและปลอดภัย ด้วยตัวเรือที่กว้างขวาง สามารถรองรับการบรรทุกผู้โดยสารได้ 200 คน ซึ่งจะเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทาง สามารถให้บริการได้เร็วกว่าเดิมโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน สามารถเชื่อมโยงการเดินทางด้วยระบบคมนาคมขนส่งไฟฟ้าของกรุงเทพฯ ได้ครบวงจร