บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Set) เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง เครื่องแปลงความถี่ ตู้สถานนีไฟฟ้าย่อย และระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมบริการติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซม
Business Profile:


บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator Set) เครื่องแปลงความถี่ (Frequency Converter) ตู้จ่ายไฟสถานีไฟฟ้าย่อย (Unit Substation) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell System) รวมถึงการให้บริการดูแลซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

Piller (Thailand) Co., Ltd.

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Set) ยี่ห้อ Maxwell ขนาด 5 KVA ถึง 2500 KVA มีทั้งของยุโรปและของจีน
  • ตู้สถานีไฟฟ้าย่อย (Unit Substation) ยี่ห้อ EuroMax ขนาด 150 KVA ถึง 2500 KVA ซึ่งผลิตและผ่าน Type Test จากประเทศเยอรมนี
  • เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) ยี่ห้อ Piller จากประเทศเยอรมนี ซึ่งมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบ Static UPS และ Dynamic UPS
  • เครื่องแปลงความถี่ (Frequency Converter) ยี่ห้อ Piller จากประเทศเยอรมนี แปลงความถี่จาก 50 Hz ให้เป็น 60 Hz และแปลงความถี่จาก 50 Hz ให้เป็น 400 Hz
  • ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell System) เป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด ไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม มีทั้ง Solar Rooftop และ Solar Farm
Address: 75 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
Tel.: 0-3497-9334-37, 0-2805-8168-69
Fax: 0-3497-9333, 0-2813-9861