ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมอื่นๆ

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท ที.เอ.จี.แอดวานซ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
บริษัท ที.เอ.จี.แอดวานซ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ให้บริการในการให้คำแนะนำการลดต้นทุนพลังงานอย่างครบวงจร โดยมีประสบการณ์การให้บริการปรึกษาแนะนำในโครงการภาครัฐมากมาย บริษัทฯ พัฒนาเทคโลยีการปรับสภาพน้ำมันเครื่องใช้แล้ว เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้โดยปราศจากปัญหาในการใช้ โดยการขจัดสิ่งเจือปนและน้ำ เทคโนโลยี รี-รีไฟน์ (Re-Refine) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการกลั่นหรือกรอง น้ำมันที่เราสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้อย่างสม่ำเสมอ จนสามารถนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปได้อย่างมั่นใจ สามารถลดต้นทุนได้นับล้านบาทต่อปี โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม และเป็น “ทางเลือก ทางรอด” ทางพลังงานให้กับอุตสาหกรรมการผลิตไทยได้อย่างยั่งยืน
บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Clean Air Solution) ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Solution) ผลิตภัณฑ์ด้านการประหยัดพลังงาน (Energy Saving Solution) รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอื่นๆ (Products Intelligence)
บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR) บริษัทในเครือ SPCG ผู้นำในการพัฒนาธุรกิจจำหน่าย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Power Roof System) รายแรกในประเทศไทย และประชาคมอาเซียน
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆงานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ งานสำรวจปริมาณงานและราคา รวมถึงโครงการก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน