กะลาปาล์ม

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท ธุรกิจน้ำมัน จำกัด
บริษัท ธุรกิจน้ำมัน จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ร่วมกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันทุกชนิด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำเข้าถ่านหิน จัดจำหน่ายกะลาปาล์มและผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอื่น ๆ