ก๊าซอุตสาหกรรม

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ให้บริการก๊าซอุตสาหกรรมพร้อมงานติดตั้งสถานีเพื่อจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบการผลิตของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานระดับโลก ตลอดจนทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง