ถ่านหิน

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
บริษัท ธุรกิจน้ำมัน จำกัด
บริษัท ธุรกิจน้ำมัน จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ร่วมกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันทุกชนิด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำเข้าถ่านหิน จัดจำหน่ายกะลาปาล์มและผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอื่น ๆ