น้ำมันหล่อลื่น

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท กรีนเทคโซลูชั่น จำกัด
บริษัท กรีนเทคโซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบทั้งหลายของงานผลิตไฟฟ้า โดยเทคโนโลยีสำหรับการผลิตไฟฟ้าและสินค้าอุตสาหกรรมของกรีนเทคโซลูชั่น นั้นได้รับการทดสอบและเป็นที่ยืนยันจากหลายกลุ่มประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา รวมทั้งกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิค อาทิเช่น Gas Turbine/Gas Engine สำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการพลังงานความร้อน, Gas Turine Inlet Air System, กรองอากาศที่ใช้งานกับเครื่องกังหันก๊าซ เครื่องอัดอากศ เหมาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม ระบบอัดอากาศ โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ และเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า, Waste Heat Recovery Boiler สำหรับเครื่องยนต์สันดาบภายใน และกังหันก๊าซขนาดใหญ่ และสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากระบบ ORC System, ORC Turbine การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิ้งด้วยสารออกแกนิคส์ซึ่งมีจุดเดือดต่ำ, Lubricant, สารหล่อลื่นนำเข้าจากอเมริกา ช่วยลดการสึกหรอในเครื่องจักร เพิ่มความมั่นคงให้ระบบการทำงาน ประหยัดพลังงาน ลดการเติมพร่อง รวมถึงยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้ด้วย โดยผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย จาระบี, น้ำมันเกียร์, สารหล่อลื่นสำหรับเกียร์เปิด เครื่องจักร์หนัก เตาเผาซีเมนต์, น้ำมันคอมเพรสเซอร์, สารหล่อลื่นสำหรับโซ่และสลิง, น้ำมันไฮดรอลิกส์, น้ำมันเครื่องยนต์, น้ำมันเทอร์บายน์, หัวเชื้อน้ำมัน และ รวมทั้งสารหล่อลื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัท ยังให้บริการงานวิศวกรรม โดยเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตไฟฟ้าและผู้ออกแบบระบบประกอบสำหรับโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และรวมทั้งระบบการนำความร้อนกลับมาใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น จากเครื่องยนต์ จากเครื่องแก้สเทอร์บายน์ จากเตาเผาซีเมนต์ จากระบบผลิตก๊าซจากขยะและเชื้อเพลิงธรรมชาติ
บริษัท พีพีเอส ออยล์ จำกัด
บริษัท พีพีเอส ออยล์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น มากกว่า 20 ปี บริษัทมุ่งมั่นและเน้นย้ำในการดำเนินงานที่ให้ความใส่ใจในการบริการลูกค้า รวมไปถึงการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา ทั้งก่อนและหลังการขายในด้านน้ำมันหล่อลื่นด้วยความจริงใจ โดยเน้นการขายแบบสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์และนำเสนอคุณประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า ภายใต้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นปิโตรนาส
บริษัท ฟิวเจอร์ ลูบริแค็นท์ จำกัด
บริษัท ฟิวเจอร์ ลูบริแค็นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าประเภทหล่อลื่นที่ใช้ในอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิเช่น น้ำมันกันสนิม น้ำมันตัดกลึง น้ำมันสำหรับงานซ่อมบำรุงต่างๆ และน้ำยาล้าง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯได้คัดสรรน้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) และสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) จากผู้ผลิตน้ำมันชั้นนำทั่วโลก มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผ่านกระบานการวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบจนมั่นใจในคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพดีที่ลูกค้าสามารถมั่นใจในความคุ้มค่า เละเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้น้ำมันในแต่ละเครื่องจักร ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปได้อย่างตรงจุด
บริษัท สุไทโยลู้ป ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
บริษัท สุไทโย ลู้ปดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นมานานกว่า 30 ปี และ เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดจำหน่าย น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ทุกประเภท ภายใต้ตราสินค้า “โมบิล” บริษัทฯ นำมาตรฐานการบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อมมาใช้ทุกหน่วยงาน และได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO 9001-2008 และ ISO 14001-2004 จากสถาบันรับรองระบบในระดับโลก Intertek Moody Group
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเชลล์ทุกชนิดอย่างเป็นทางการ (Shell Lubricants Distributor) ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกประเภท น้ำมันเครื่องสำหรับยานพาหนะ และจาระบี ภายใต้ตราสัญลักษณ์เชลล์ (Shell) พร้อมบริการให้คำแนะนำในการเลือกน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรและการทำงาน และอบรมถ่ายทอดความรู้ในการเลือกน้ำมันหล่อลื่นอย่างเหมาะสม ให้บริการด้วยทีมงาน ผู้บริหารมากด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี
บริษัท ซีเอออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซีเอออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด หรือชื่อย่อว่า “CA OIL” ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ประกอบด้วย น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเพื่อการพาณิชย์ และน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาการใช้น้ำมันหล่อลื่นโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ยางมะตอย ยางรถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนหลักจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอันดับต้นๆ ของเมืองไทยภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี
บริษัท พี เอส พี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ หรือ “คลังน้ำมันสมุทรสาคร” ดำเนินธุรกิจทางด้านปิโตรเลียมในการให้บริการจัดเก็บและจัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่บริษัทน้ำมันชั้นนำต่างๆ โดยมียอดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปีละ 3,000 ล้านลิตร และมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใช้ในอุตสาหรรมต่าง ๆ อาทิ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำมันผสมยาง จาระบี ฯลฯ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตลอดจนได้ให้บริการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ทั้ง ผลิต บรรจุ คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด
บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เคมีภัณฑ์ และระบบถ่ายส่งกำลัง บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเชลล์ เคมีภัณฑ์ และระบบส่งกำลัง SKF อย่างเป็นทางการ กลุ่มผลิตภัณฑ์เชลล์ อาทิ น้ำมันหล่อลื่นเพื่อการเกษตร น้ำมันหล่อลื่นสำหรับการขนส่งและยานพาหนะ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับการผลิตทั่วไป น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานก่อสร้าง น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานเหมืองและเหมืองหิน น้ำมันหล่อลื่นเพื่อพลังงาน ด้านระบบส่งกำลังของ SKF ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ได้แก่ สายพาน โซ่ คัปปลิ้ง มู่เลย์ เฟืองโซ่ บุชชิ่งและฮับ
บริษัท แมกพาย อินดัสตรี จำกัด
บริษัท แมกพาย อินดัสตรี จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการแต่งตั้งจาก ” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ” ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายใต้แบรนด์ PTT อย่างเป็นทางการ อาทิ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม เช่น น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่องอัดอากาศ น้ำมันตัดกลึงโลหะ น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ น้ำมันไบน์ น้ำมันเอนกประสงและจารบี รวมถึงผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับยานยนต์ต่างๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save