ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเชลล์

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด
บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เคมีภัณฑ์ และระบบถ่ายส่งกำลัง บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเชลล์ เคมีภัณฑ์ และระบบส่งกำลัง SKF อย่างเป็นทางการ กลุ่มผลิตภัณฑ์เชลล์ อาทิ น้ำมันหล่อลื่นเพื่อการเกษตร น้ำมันหล่อลื่นสำหรับการขนส่งและยานพาหนะ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับการผลิตทั่วไป น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานก่อสร้าง น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานเหมืองและเหมืองหิน น้ำมันหล่อลื่นเพื่อพลังงาน ด้านระบบส่งกำลังของ SKF ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ได้แก่ สายพาน โซ่ คัปปลิ้ง มู่เลย์ เฟืองโซ่ บุชชิ่งและฮับ