ระบบควบคุมความชื้น

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท แนนเทียร์ จำกัด
แนนเทียร์ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศไทย ในการออกแบบและติดตั้ง ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้นด้วย Recovery Heat Exchanger สำหรับห้องสะอาด โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ รวมถึงให้คำปรึกษาในเรื่องระบบปรับอากาศลดความชื้นแบบประหยัดพลังงาน