ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด
บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด รับจ้างและให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจำหน่าย และให้บริการหลังการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น น้ำ ดิน อากาศ แสง เสียง และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และรับติดตั้งเครื่องมือในรถปฎิบัติการหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
บริษัท เอ็นวิกซ์ เอเชีย จำกัด
บริษัท เอ็นวิกซ์ เอเชีย จำกัด บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิคและการจัดการ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูง อาทิ ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม การสำรวจดินปนเปื้อน น้ำใต้ดินปนเปื้อน การฟื้นฟูดินปนเปื้อน และฟื้นฟูน้ำใต้ดินปนเปื้อน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ เพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบสิ่งแวดล้อมระดับสากล อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้จัดการและพนักงาน