คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนล

Featured Listing
คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนล
คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนล หรือ แผนกสินค้าเพื่อธุรกิจสถาบันหนึ่งในหน่วยธุรกิจหลักของบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ผู้นำในตลาดโลกทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยของครอบครัว ทารกและเด็ก สุขอนามัยผู้ใหญ่และผู้หญิง ของใช้ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรและธุรกิจอุตสาหกรรม
Business Profile:

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนล ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจสถาบัน ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาความสะอาดในห้องน้ำ และผลิตภัณฑ์สำหรับสถานประกอบการ

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนล

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล มีจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษเพื่อกลุ่มธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดเวลากว่า 44 ปี โดยได้รับการรับรอง “ฉลากเขียว” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษอนามัยสำหรับกลุ่มธุรกิจรายแรกในประเทศ เป็นเครื่องยืนยัน

Address: อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 32 เลขที่ 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500