อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนล
คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนล หรือ แผนกสินค้าเพื่อธุรกิจสถาบันหนึ่งในหน่วยธุรกิจหลักของบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ผู้นำในตลาดโลกทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยของครอบครัว ทารกและเด็ก สุขอนามัยผู้ใหญ่และผู้หญิง ของใช้ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรและธุรกิจอุตสาหกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
อีสท์ วอเตอร์ หรือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ผู้เชียวชาญด้านการบริหารการจัดการน้ำอย่างครบวงจร ผู้บริหารจัดการน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค สนับสนุนแผนงานพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด (EEG) รับกำจัดขยะจำพวกขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการแปรสภาพขยะด้วยเทคโนโลยีที่ป็นคุณภาพต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือแปรสภาพเป็นสินค้าที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่สร้างขยะแก่สิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน บริษัท EEG มีบริษัทฯ ในเครือที่สมารถดำเนินการกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้บริการด้านการกำจัดขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การทำเอกสาร ขนส่ง และกำจัด โดยได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรอบพื้นที่ บริษัทฯ เอกชน และการจัดการของเสียไม่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท อินดัสเตรียล โพรวิชั่น จำกัด
บริษัท อินดัสเตรียล โพรวิชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยทีมวิศวกรผู้มากด้วยประสบกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมควบคุมทางไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท และงานปรับปรุงเครื่องจักร บริษัทฯ ให้บริการด้วยความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดี ให้บริการที่หลากหลาย ออกแบบจัดสร้างระบบควบคุมตามความต้องการของลูกค้า โดยมีประเภทงานต่างๆ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า งานระบบควบคุม งานระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม งานซอฟแวร์ชั้นสูง รวมถึงงานด้าน Energy Solution อาทิ งาน Solar System, BESS, EV Charger และงาน Monitoring System for Plant เป็นต้น
บริษัท โซโลมอน เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด
โซโลมอน เทคโนโลยี ไทยแลนด์ เริ่มต้นธุรกิจจากการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ ต่อมาได้ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยเป็นผู้บุกเบิก Hi-Speed Internet และจัดหาอุปกรณ์ Network ให้กับผู้ให้บริการรายใหญ่ในประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ในนามของแบรนด์ Solar Edge จากประเทศอิสราเอล
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UBE” เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เอทานอล และแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งบริษัทจำหน่ายทั้งแป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch) และฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) แบบทั่วไปและแบบออร์แกนิก บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตทั้งเอทานอล แป้งมันสำปะหลังและแป้งฟลาว ซึ่งมีการนำวัตถุดิบมันสำปะหลังเข้าสู่กระบวนการผลิตมากถึง 1,200,000 ตันต่อปี
บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด
บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรมพลังงาน ที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 พันธมิตร ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยี โดยเข้าลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Venture Capital) การลงทุนร่วมสร้าง (Venture Builder) และการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership)
วิลลิ่งมายด์ พรีเมี่ยม
รับผลิตกระเป๋าผ้า ถุงผ้า งานผ้าทุกชนิด ผลิตตามออเดอร์ อาทิ กระเป๋าผ้าแคนวาส กระเป๋าผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้าสปันบอน กระเป๋าผ้าแก้วหรือผ้าแฮรอท กระเป๋าผ้า600D กระเป๋าผ้าร่ม402 กระเป๋าผ้าดิบ เป็นต้น มีหลายผ้า หลายสี หลายแบบ ท่านใดที่กำลังมองหากระเป๋าผ้า ทางเรามีมาให้ท่านเลือกมากมายหลายแบบ สามารถเลือกแบบกระเป๋า เลือกแบบสกรีน ตามแบบที่ต้องการได้ เราสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ ใส่ใจในทุกๆขั้นตอน รับประกันงานสวย หรูหราดูดี ไม่ซ้ำใคร งานดีมีคุณภาพ กระเป๋าสวยสุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับทุกท่านแน่นอน
บริษัท เจ.ซี.ที.ซายน์เซอโรเก็ท จำกัด
บริษัท เจ.ซี.ที.ซายน์เซอโรเก็ท จำกัด ประกอบกิจการนำเข้าสารเคมีวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการภายใต้ยี่ห้อ ANaPURE เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีวิเคราะห์ยี่ห้ออื่นๆ อุปกรณ์-เครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save