EXIM BANK เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เยี่ยมคารวะนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ในการนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ มอบนโยบายและแนวทาง การดำเนินงานของ EXIM BANK ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564