EXIM BANK เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เยี่ยมคารวะนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ในการนี้ นายอาคม…

EXIM BANK ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดอบรมให้ความรู้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

นางวรรธนา มงคลศรี (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมทางออนไลน์เรื่องรู้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล…

EXIM BANK จัดเสวนาออนไลน์ “ปฎิวัติ SMEs ด้วยดิจิทัล”

นางวรรธนา มงคลศรี (กลาง) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ต้อนรับนายมงคล ลีลาธรรม (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญเสวนาทางออนไลน์ในรายการ Exporter World…

EXIM BANK มอบปฏิทินเก่าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ใช้จัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้ว ซึ่งรับบริจาคจากพนักงาน EXIM BANK ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ…

EXIM BANK ระดมทุน 30 ล้านดอลลาร์ ปล่อยกู้พลังงานทดแทน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้ออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการพลังงานทดแทน (Renewable Energy Bond) เป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ EXIM BANK และแนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล