กระทรวงพลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย


งานนิทรรศการและการประชุมเรื่อง ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) หรือ เอฟเอ็มเอ 2022 (FMA 2022) ซึ่งจัดโดยกระทรวงพลังงาน ของประเทศไทย พร้อมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

งานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (FMA 2022) ถือเป็นงานแรกในภูมิภาคเอเชียที่จัดแสดงแนวคิด โซลูชั่น เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ด้านยานยนต์แห่งอนาคตที่มีความครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งยังเป็นจุดนัดพบสำหรับหน่วยงานภาครัฐและผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำด้านความคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านยานยนต์ ซัพพลายเออร์หลังการขาย ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี เจ้าของยานพาหนะเพื่อการขนส่งและสาธารณะ พันธมิตรช่องทางจำหน่าย สื่อมวลชน และผู้มีอิทธิพลในหลากหลายด้าน เพื่อมาพบปะ สร้างเครือข่าย และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชีย

เมล แลนเวอร์ส-ชาห์ รองประธานประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ กล่าวว่า ภายในปี พ.ศ.2573 คาดว่าตลาดยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จะมีมูลค่ามากกว่า 207.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ* หรือคิดเป็น 30%** ของยานยนต์ทั่วโลกที่คาดว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า

“ประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ประกาศว่า การเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นสังคมคาร์บอนต่ำนั้น จำเป็นต้องอาศัยยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยสนับสนุน กล่าวคือจะต้องมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี พ.ศ.2573 (นโยบาย 30 ต่อ 30) โดยคาดว่าจะมีจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระบบไฟฟ้าและรถกระบะไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 725,000 คัน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 675,000 คัน ส่งผลให้กรุงเทพมหานครได้วางตำแหน่งตัวเองให้กลายเป็นศูนย์กลางพลังงานแห่งภูมิภาคเอเชีย สำหรับงาน เอฟเอ็มเอ 2022 ในครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการจัดหาแพลตฟอร์มเพื่อแบ่งปันและส่งเสริมให้เกิดการสร้างยานยนต์นวัตกรรมใหม่ร่วมกัน พร้อมกับสนับสนุนความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี ฮับ (EV Hub) ของประเทศไทยและดึงดูดการลงทุนเข้ามายังห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด” เมล แลนเวอร์ส-ชาห์ กล่าว

งานนิทรรศการและการประชุมในครั้งนี้พร้อมต้อนรับผู้นำทางความคิดด้านเทคโนโลยีระดับโลก รัฐมนตรีอาเซียน นักสร้างสรรค์นวัตกรรมและผู้บุกเบิกด้านยานยนต์พลังงานสะอาดระดับภูมิภาค ผู้เข้าร่วมทางการค้ามากกว่า 10,000 ราย และแบรนด์ต่างๆ ที่มาร่วมจัดแสดงสินค้ามากกว่า 100 แบรนด์ โดยมีพื้นที่จัดงานนิทรรศการครอบคลุม 15,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่กลางแจ้งเพื่อรองรับการสาธิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไร้คนขับเพื่อดึงดูดและกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและเพื่อการพาณิชย์ (OEM) ซัพพลายเออร์หลังการขาย ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บพลังงานและการชาร์จ ยานยนต์อัตโนมัติ บริษัทสตาร์ทอัพ และผู้ให้บริการเทคโนโลยีเสริมสมรรถนะต่างๆ ที่จะมาร่วมกันจัดแสดงห่วงโซ่คุณค่าของยานยนต์พลังงานสะอาดอย่างเป็นระบบ

นอกจากงานนิทรรศการแล้ว เอฟเอ็มเอ 2022 ยังจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษจากรัฐมนตรีด้านพลังงาน เวทีเจรจาระหว่างเหล่าซีอีโอทั่วโลก และการเข้าถึงบริษัทสตาร์ทอัป บริษัทสเกลอัป และนักลงทุนโดยตรง รวมถึงบรรดาบรรษัทข้ามชาติจากทั่วโลกด้วย งานเอฟเอ็มเอ 2022 โมบิลิตี้ ซัมมิท (FMA 2022 Mobility Summit) จะจัดให้มีการประชุมเป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีวิทยากร 100 คนพร้อมด้วยผู้แทนจากทั่วโลกมากกว่า 1,000 คน มาร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกด้านกลยุทธ์ การเรียนรู้ระดับโลก การแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยี เครือข่าย และการพัฒนาธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะเข้าร่วมงาน ได้แก่ รัฐมนตรี ผู้กำหนดนโยบาย โออีเอ็ม ซีอีโอ ซีวีโอในแวดวงอุตสาหกรรม นักสร้างสรรค์นวัตกรรม และสถาบันพัฒนาการวิจัยชั้นนำมากมาย

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านกลยุทธ์ที่สำคัญก่อนวันจริง ทาง เอฟเอ็มเอ 2022 ยังได้จัดเตรียมโปรแกรมข้อมูลเชิงลึกก่อนเริ่มงานด้วย โดยโปรแกรมข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวประกอบด้วยการสัมภาษณ์ “สด” แบบ 1 ต่อ 1 การพูดคุยแบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์โดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 50 ท่าน ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีของรัฐบาล ผู้นำความคิดด้านยานยนต์ ผู้มีบทบาทสำคัญด้านระบบนิเวศของยานยนต์ในเอเชียและนานาชาติเป็นจำนวนมากกว่า 100 คน ผู้แทนจากองค์กรด้านยานยนต์และไอโอทีรายใหญ่กว่า 1,000 คน รวมถึงมีโปรเจ็กต์ตัวอย่างเกี่ยวกับยานยนต์พลังงานสะอาดและงานวิจัยต่างๆ บนเว็บไซต์ของเอฟเอ็มเอ 2022 ด้วย

งานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022) เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้นำด้านยานยนต์ ซึ่งมีหน้าที่ทบทวนและตรวจสอบวาระและเนื้อหาต่างๆ ของงานในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า (EV Hub) ของประเทศไทยและผลักดันให้มีการเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานอย่างรวดเร็วในภูมิภาคแห่งนี้ นอกจากนี้ยังจะช่วยดึงดูดการลงทุนให้เข้ามาในห่วงโซ่คุณค่าของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบด้วยการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมและสื่อต่างประเทศ

โดยงานนี้จะจัดร่วมกับงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2022 (Future Energy Asia 2022) ซึ่งเป็นงานนิทรรศการและการประชุมชั้นนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชีย โดยงานนิทรรศการทั้งสองงานจะนำเสนอโอกาสที่ไม่เหมือนใครในด้านยานยนต์พลังงานสะอาดและมุมมองการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ซึ่งแนวทางการจัดงานในรูปแบบบูรณาการที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งจะเปิดโอกาสให้บรรดาผู้นำด้านพลังงานระดับโลกสามารถกำหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save