GC โชว์ความสำเร็จ ENVICCO ผลิตนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 100% ระดับ Food Grade รายแรกของไทยที่ผ่าน อย. เดินหน้าสู่ Net Zero


ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เทรนด์การใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มของไทยมุ่งสู่การใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสอดรับกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล 100%  (PCR PET) สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในประเทศแล้ว  โดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ แอลพลา กรุ๊ป (ALPLA Group)  จัดตั้งบริษัท  ENVICCO  จำกัด  เพื่อพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 100%  (PCR PET)  ระดับ Food Grade ภายใต้แบรนด์  “InnoEco”  ป้อนตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในไทย ล่าสุดนวัตกรรมPCR PET แบรนด์  “InnoEco” ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นรายแรกในประเทศไทย จึงมั่นใจได้ถึงความสะอาด ปลอดภัย ไร้สิ่งเจือปน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคและโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

งานสัมมนา InnoEco PCR PET by ENVICCO for Food Packaging :1st Thai FDA Approved

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ  แอลพลา กรุ๊ป (ALPLA Group) หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกและการรีไซเคิล  จัดงานสัมมนา  “InnoEco PCR PET by ENVICCO for Food Packaging :1st Thai FDA Approved”  ณ ห้องบอลรูม1-2 ชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  สุขุมวิท  เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้เข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจของ GC ทั้ง Value Chain ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใ้ห้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล 100%  (PCR PET) สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มุ่งเน้นสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จนได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นรายแรกในประเทศไทย

วริทธ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR PET) ภายใต้แบรนด์ InnoEco ของ ENVICCO  สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นรายแรกในประเทศไทย โดย ENVICCO มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง 45,000 ตัน/ปี แบ่งเป็นเม็ดพลาสติกชนิด PCR PET จำนวน 30,000 ตัน/ปี และ เม็ดพลาสติกชนิด PCR HDPE จำนวน 15,000 ตัน/ปี

ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา มีการพูดคุยกันในวงกว้างถึง 2 กระแสหลักที่สำคัญ กระแสแรก พลาสติกถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายซึ่งเป็นกระแสที่แรงมาก และอีกกระแสที่ตามมา คือ ความยั่งยืน (Sustainability) GC ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ของประเทศ ได้มีการพูดคุยถึง Bioplastic Compatible ซึ่งมีมานานกว่า 20 ปีแต่ยังไม่สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารได้ อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานรับรองเรื่องนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตัดสินใจลงทุนธุรกิจรีไซเคิล  โดยร่วมทุนกับ แอลพลา กรุ๊ป (ALPLA Group) หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกและการรีไซเคิลระดับโลก  จัดตั้งบริษัทENVICCO  จำกัด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีระดับโลกมาใช้ในการรีไซเคิลพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

“เรามั่นใจว่าเทคโนโลยีนี้สามารถบรรจุอาหารและเครื่องดื่มแล้วปลอดภัยอย่างแท้จริง  โดยไม่ได้คาดหวังถึงผลกำไรมากมาย เนื่องจากต้นทุนสูง โดยเฉพาะต้นทุนในการเก็บและการล้าง ซึ่งจะต้องมีเทคโนโลยีการล้างที่สามารถนำไปบรรจุเครื่องดื่มได้  เพื่อให้มั่นใจว่าได้คุณภาพจริง” วริทธ์ กล่าว

ที่ผ่านมา เม็ดพลาสติกรีไซเคิของENVICCO  ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration : US FDA)   ขณะที่ไทยยังไม่มีการรับรอง เนื่องจากกฎหมายไทยยังไม่อนุญาต ล่าสุดเพิ่งได้รับอนุญาตเร็วๆ นี้ แต่ยังไม่มีผู้ตรวจประเมิน จึงต้องให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจประเมิน  ในที่สุด ENVICCO ได้รับการประเมินและได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นรายแรกในประเทศไทย และนับเป็นบริษัทในไทยรายแรกที่ดำเนินธุรกิจเป็น Value Chain

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR PET)

“GC เชื่อว่างานสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยจุดประกายให้ทุกท่านเล็งเห็นศักยภาพเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR PET) ภายใต้แบรนด์ InnoEco โดย ENVICCO ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ขณะเดียวกันช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Net Zero) Together to Net Zero” วริทธ์ กล่าว

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR PET)

ด้าน ศิริชัย จิระพงษ์พันธ์ Commercial Department  Managerบริษัท ENVICCO  จำกัด กล่าวว่า เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR PET) ของ ENVICCO ภายใต้แบรนด์ InnoEco  เกิดจากความร่วมมือของ GC กับ แอลพลา กรุ๊ป (ALPLA Group) ซึ่งทั้งสองบริษัท มีทิศทางการดำเนินธุรกิจเดียวกัน คือเน้นความยั่งยืน โดยเราได้ทำการศึกษาภาคธุรกิจเป็นและการจัดเก็บ  จึงได้จัดตั้งบริษัท ENVICCO  จำกัดขึ้นมา  ซึ่งบริษัทฯ จะยึดมั่นใน 3 หลักการ คือ  Environment  -Circular Economy – Collabolation  ทั้งนี้  Circular Economy จะเป็นจริงได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งการจัดเก็บ การนำไปใช้ การรีไซเคิล การผลิตใหม่  รวมทั้งการจัดการพลาสติกที่ใช้แล้วด้วย เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป

ENVICCO จัดหาวัตถุดิบ ใช้พลาสติกในประเทศโดยไม่นำเข้ามาเพื่อลดขยะภายในประเทศ โดยเน้นขวด PET   ด้านกระบวนการผลิต เม็ดพลาสติก PCR HDPE ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข  และองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration : US FDA)  นับเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลรายแรก และรายเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองจากทั้งสองหน่วยงาน โดยเม็ดพลาสติก PCR HDPE มีกำลังการผลิตจำนวน 15,000 ตัน/ปี

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล 100%

สำหรับเม็ดพลาสติก PCR  PET ที่ส่งมอบให้ลูกค้า ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นรายแรกในประเทศไทย เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เป็น Post Consumer Rycle for Food Contact  Packaging โดยอย.ให้การรับรองว่า ENVICCO  มีกระบวนการผลิตพลาสติกแต่ใช้ใหม่สำหรับวัสดุอาหาร

PCR PET จากโรงงาน ENVICCO สามารถกำจัดสารปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารได้ ตามข้อกำหนดคุณภาพ หรือมาตรฐานทั่วไป และข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานการแพร่กระจาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 435) ซึ่งมีการประกาศใช้ในปีที่ผ่านมา โดยทาง ENVICCO ได้พัฒนาร่วมกับแบรนด์เจ้าของและผู้ผลิตต่างๆ จึงมีความเข้มข้นกว่ามาตรฐานสากล เมื่อพิจารณาปัจจัยหลักๆ เทียบกับมาตรฐานระดับโลก โดยเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบ การควบคุมระบบต่างๆ ถ้าพิจารณาวัตถุดิบของไทยจะเข้มงวดมากกว่าทั้งสหรัฐอเมริกา (US) และสหภาพยุโรป (EU)  ขณะที่ไทย วัตถุดิบต้องมาจาก Food and Beverage Container 100% หมายถึงว่าจะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น ส่วนทาง EU 95%  และ US ถึงแม้ว่าจะเป็น Food Grade Product 100% แต่ Grade Product บางส่วนอาจไม่ใช่ Food Grade เพราะฉะนั้นมาตรฐานของประเทศไทยจึงเข้มงวดกว่า

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR PET)

นอกจากนี้ มาตรฐานอย.ยังกำหนดว่า Scrap ไม่สามารถผลิตเป็น Food Grade และไม่สามารถนำพลาสติกมาจากกองขยะ หรือ Landfill  ซึ่งตรงนี้ถือเป็นข้อกำหนดแรกที่เข้มข้นกว่าในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ 2. สิ่งเจือปนต่างๆ ที่ควบคุมระดับต้องห้าม ซึ่งตรงนี้ทั้งไทย EU และ US มีมาตรฐานที่ค่อนข้างคล้ายกัน อาจแตกต่างกันในเรื่องของระดับการปนเปื้อนที่ไทยได้ 210  ไมโครกรัม/กิโลกรัม  US 220   ไมโครกรัม/กิโลกรัม ส่วน EU  มีวิธีคำนวณอีกแบบแต่ได้ผลออกมาที่คล้ายคลึงกัน

“จะเห็นได้ว่ามาตรฐานของไทยทั้งสองเรื่องนี้ค่อนข้างเข้มงวดกว่า  เพื่อมั่นใจในความปลอดภัยสัมผัสอาหารได้  พิเศษที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สิ่งเจือปน ปลอดสารเคมีตกค้าง ทำให้ผู้บริโภคทุกคนมั่นใจได้ว่า สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย” ศิริชัย กล่าว

ในส่วนของวัตถุดิบ  ENVICCO  แบ่งการจัดหาวัตถุดิบเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. Waste Collector ที่สั่งซื้อพลาสติกของเก่า จากรายใหญ่ เนื่องจากต้องการปริมาณมาก ปัจจุบันมี Waste Collector 50 ราย ครอบคลุม 36 จังหวัด และ Recycle Hub ที่บริษัทฯ ไปร่วมพัฒนากับชุมชนต่างๆ เช่น วัดซากลูกหญ้า ชุมชนเขาไผ่  วัดจากแดง เป็นต้น และ Corporate Brand ต่างๆ  โดยร่วมกับทาง You เทิร์น ของ GC ที่จัดเก็บขวด ทาง Social Media เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น โดยเราจะแนะนำและให้ความรู้แก่ชาวบ้าน กลุ่มนี้เราจึงสามารถกำหนดความต้องการของประเภทพลาสติกได้ ทำให้กลุ่มนี้คุณภาพของวัตถุดิบค่อนข้างดี ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะต้องบริหารให้สมดุลในแง่ปริมาณทั้งหมด รวมทั้งคุณภาพเพื่อนำมาใช้ในโรงงานของเรา

“สำหรับซัพพลายเออร์ เรามีข้อกำหนดให้เขาว่าต้องทำแบบนี้ โดยมีการ Audit เพื่อการันตีว่าได้คุณภาพตามนี้ ที่สำคัญคือ การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)  เพื่อตรวจวัตถุดิบที่เข้ามา ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนได้ว่าวัตถุดิบที่นำเอาไปผลิตเป็นสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้ามาจากแหล่งไหนบ้าง ซึ่งมีลูกค้าบางรายอยากได้ 200 กิโลเมตรรอบโรงงาน เราจัดหาให้ได้แต่ต้องดูปริมาณขยะ  ทั้งนี้เรากำลัง Coverage ให้กับ Recycle Hub มากขึ้น และพัฒนาร่วมกับคู่ค้าต่างๆ เพื่อให้มีการ Secure Volume ในการทำสัญญากับซัพพลายเออร์  รวมทั้งการกำหนดพื้นที่ที่ชัดเจน  เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของแบรนด์ ” ศิริชัย กล่าว

หลังจากควบคุมคุณภาพวัตถุดิบแล้ว ขั้นตอนการผลิต ถือเป็นส่วนที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่นำมารีไซเคิลสะอาด สามารถใช้สัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย  มีการทดสอบคุณสมบัติให้ได้ตามต้องการ โดยไม่มีสิ่งเจือปน

ยิ่งมีความสะอาดตามที่ต้องการมากเท่าใด ยิ่งการันตีว่า Yield ที่ออกมาจะดีเท่านั้น

ศิริชัย  เน้นย้ำว่า สำหรับกระบวนการทั้งหมดของENVICCO สามารถทำได้ตามข้อกำหนดของอย. ผลิตภัณฑ์ที่ ENVICCO  ผลิต คือ PCR HDPE รับทั้ง Thai FDA และ US FDA ใช้สำหรับ Food Grade และ Personal Care ได้ด้วย อีกทั้งได้มาตรฐานจาก UL การันตีว่าวัตถุดิบเป็น 100 PCR พลาสติกไม่มี Scrap เจือปน และมีความใส ซึ่งเป็นจุดแข็งของ ENVICCO ที่ทำค่าสีได้ค่อนข้างใส

ในส่วนของการควบคุมการผลิต มีการควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการผลิตต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานทั้ง US FDA และอย.ของไทย ส่วนมาตรฐาน EU กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณา น่าจะได้ในปลายปีนี้ เนื่องจาก EU เป็นตลาดที่มีสินค้ารีไซเคิลค่อนข้างมาก

ENVICCO  มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกชนิด PCR PET จำนวน 30,000 ตัน/ปี ถือเป็นก้าวแรกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมา ที่สามารถต่อยอดไปสู่เป้าหมาย Circular Economy  และ Zero Waste ซึ่งเราพร้อมที่จะพัฒนาร่วมกับคู่ค้าทุกท่าน

“ในระยะเวลา 1 ปี ENVICCO จะช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศได้ถึง 60,000 ตัน/ปี และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการปลูกป่า 78,000 ไร่ หรือปลูกต้นไม้ใหญ่มากกว่า 8 ล้านต้น” ศิริชัย กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save