นิตยสาร Green Network Issue 101 September – October 2020

นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 101 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2563 นิตยสารรายสองเดือนสำหรับคนรักษ์โลก เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วน สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อน นำเสนอความเคลื่อนไหวและสาระความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

นิตยสาร Green Network
ฉบับที่ 101 กันยายน – ตุลาคม 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

  • กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งผลักดันนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30% ภายในปี 2573
  • นายกฯ เยี่ยมชมผลงานวิจัยโครงการ “City Transit E-Buses” พัฒนารถเมล์ใช้แล้ว ขสมก. 4 คัน ให้เป็นรถโดยสารไฟฟ้า
  • สวทช. จับมือ 4 พันธมิตรภาคีเครือข่าย TESTA เร่งพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยรับสังคมดิจิทัล
  • ‘บ้านปู เน็กซ์’ ร่วมกับ ‘ภาคีเขือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น’ นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด พัฒนาขอนแก่นสู่ Smart City

Download PDF

บทความในฉบับ

คอลัมน์ เรื่อง ผู้เขียน
Report กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งผลักดันนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า ในประเทศ ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30% ภายในปี 2573 กองบรรณาธิการ
BCG วว. ใช้ยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรมในเอทานอล ช่วยเพิ่มกำลังผลิต – ลดต้นทุน แนะรัฐออกมาตรฐาน ความปลอดภัยทางชีวภาพควบคุมการใช้งาน กองบรรณาธิการ
Automotive นายกฯ เยี่ยมชมผลงานวิจัย “การพัฒนาต้นแบบ รถโดยสารไฟฟ้า ในโครงการ City Transit E-Buses” พัฒนารถเมล์ใช้แล้ว ขสมก. 4 คัน ให้เป็นรถโดยสารไฟฟ้า กองบรรณาธิการ
Smart City ‘บ้านปู เน็กซ์’ ร่วมกับ ‘ภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น’ นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด หนุนแผนพัฒนาขอนแก่น สู่ Smart City กองบรรณาธิการ
Factory SPBT สระบุรี ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในเครือซันโทรี่ทั่วโลก ด้านการผลิต – อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม – ความปลอดภัย ในการทำงาน ณัฐชยา แก่นจันทร์
Environment เนสกาแฟ เดินหน้าเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้รีไซเคิลได้ 100% ภายในปี ’65 มุ่งสู่แบรนด์กาแฟที่ยั่งยืน – สร้างสรรค์ อนาคตปลอดขยะ กองบรรณาธิการ
Environment กนอ. ปลื้ม 34 นิคมฯ ยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตั้งเป้า 5 ปี มีนิคมฯ ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก 5 แห่งทั่วประเทศ กองบรรณาธิการ
Innovation กลุ่มบริษัทในเครือ GPSC ผลิตโซลาร์เซลล์ 6 เมกะวัตต์ ให้ มทส. หนุนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงาน อัจฉริยะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบรรณาธิการ
Product สตีเบล เอลทรอน จับมือ GC พัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน รุ่น DX ECO นวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นแรกที่ใช้พลาสติก ABS รีไซเคิล 100% ผลิตฝาครอบ กองบรรณาธิการ
Technology สวทช. จับมือ 4 พันธมิตรภาคีเครือข่าย TESTA เร่งพัฒนา เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย รับสังคมดิจิทัล กองบรรณาธิการ
Energy ชุมชนปลูกป่า ปลูกหญ้า สร้างโรงไฟฟ้า เพิ่มรายได้ลดความ เหลื่อมล้ำ พิชัย ถิ่นสันติสุข
Energy พพ. จับมือ 3 สมาคมวิชาชีพ ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพ พลังงาน – พลังงานทดแทน กองบรรณาธิการ