InnoEX & Digital Economy Summit, Hong Kong


วันสงกรานต์ กับ InnoEX & Digital Economy Summit, Cyberport, ช่วงวันสงกรานต์ (12-16 เมษายน) ผมและน้องซี​ ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ฉายา-เจ้าหญิงไอที) ได้รับเชิญจาก Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ไปร่วมงาน InnoEX และ Digital Economy Summit ที่ Hong Kong Convention and Exhibition Center (HKCEC) Economy summit ที่ฮ่องกง งาน InnoEX จัดขึ้นครั้งแรกโดยความร่วมมือของ Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) และ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) มีอีก 2 งานนิทรรศการที่จัดขึ้นพร้อมๆ กัน HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition) และ Hong Kong International Lighting Fair (Spring Edition) ทั้งสามงานมีแสดงนิทรรศการเกือบ 3,000 ราย จาก 20 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจ มี Hong Kong , Material China , Asia , Europe และ America เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงศักยภาพการเป็น Global Innovation Hub และ Trade Exhibition Centre.

การจัดงานภายใต้ทีม “Connecting the World with Innovations for Better Living” นอกจากการได้พบกันตัวเป็นๆ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2566 ผู้แสดงนิทรรศการนักธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ซื้อสามารถพบกันผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Platform “ Click2Match” จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2566

Ms. Sophia Chong
Ms. Sophia Chong, HKTDC Acting Executive Director

Ms. Sophia Chong, HKTDC Acting Executive Director กล่าวต้อนรับว่า “InnoEX เป็น business platform ที่แสดงถึงโซลูชั่นที่ชาญฉลาด เทคโนโลยีล้ำสมัย นำเสนอผู้เชึ่ยวชาญ เทคโนโลยี ผู้ประกอบการ ผู้นำทางความคิดและนักลงทุนภูมิภาคต่างๆ เพื่อการหารือระหว่างภูมิภาคองค์กรภาคส่วนต่างๆเพื่อการหารือระหว่างภูมิภาคองค์กรภาคส่วนต่างๆและหาโอกาสทางธุรกิจในทุกด้าน

Professor Sun Dong, Secretary for Innovation, Technology and Industry กล่าวว่า รัฐบาล ก็มีคำมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีแรงผลักดันอย่างเข้มข้นเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ปีที่ผ่านมา เราได้ประกาศ ‘Hong Kong Innovation and Technology Blueprint’ ซึ่งเป็นแผนระยะ 10 ปี สนับสนุนที่ทิศทางสำคัญ ได้แก่ digital economy และ smart city

Professor Zhang Guangjun, Vice Minister of Science and Technology กล่าวว่า Hong Kong เป็นสถานที่พบปะสำคัญของเหล่าหน่วยงานด้านนวัตกรรมระดับโลก และเป็นคนกลางโครงข่าย network ที่สำคัญของโลกด้านงานนวัตกรรมด้วยความได้เปรียบของการสนับสนุนความพิเศษของ Hong Kong นี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่อกิจกรรมด้านนวัตกรรมของประเทศรัฐบาลกลางและเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกงจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางนานาชาติด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเป็นเครื่องจักรสำคัญต่อการพัฒนาฮ่องกง

InnoEX Forum ได้ระดมตัวแทนจากเมืองต่างๆของแผ่นดินใหญ่มีตัวแทนเมืองที่ส่งเสริมด้าน Smart City จากหลายประเทศและเขตเศรษฐกิจ​ ผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและระดับ unicon ได้รวมตัวกันพูดคุยในประเด็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่าน ASEAN Smart City Development Roundtable ร่วมกับเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ HKSAR ซึ่งได้นำเสนอพื้นที่ Smart Hong Kong Pavilion นำเสนอกว่า 100 นวัตกรรมในการขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City ของ Hong Kong

InnoEX & Digital Economy Summit, Hong Kong

จากการผ่อนคลายของสถานการณ์ระบาดของโควิด Hong Kong ได้ทำให้การค้ากับแผ่นดินใหญ่ใกล้ชิดและง่ายขึ้น โดยมี 12 Pavilion จาก 10 จังหวัดและเมืองร่วมแสดงในงาน InnoEX ครั้งนี้งานนิทรรศการได้นำเสนอองค์กรและสถาบันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำมี Pavilion แสดงจากต่างประเทศจำนวนมาก มีอีก 2 งานที่จัดร่วมกันอยู่ใกล้ๆ คืองาน Hong Kong Electronic Fair (spring edition) และ​Hong​ Kong​ Lighting Fair

งาน InnoEX

บางส่วนนวัตกรรมที่น่าสนใจในงาน InnoEx

 • หุ่นยนต์ Gabi เป็นหุ่นยนต์ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
 • Visual Sonic ภาพที่เปล่งเสียงได้ ประกอบด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ สามารถพิมพ์เป็นภาพสวยงาม เป็นภาพประดับตกแต่งสวยงาม
 • Farmacy เป็นระบบฟาร์มเพาะปลูกในเมือง เป็น Smart Mobile Farms ด้วยระบบ Cloud-based control ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ด้วยความมุ่งมั่นสนับสนุนการเป็น Green City ฟาร์ม Farmacy สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมจากระยะไกลในพื้นที่น้อยลง ลดความสูญเสีย ลดการใช้น้ำได้ 90% และลดการปล่อยคาร์บอนได้ 70%
 • เครื่องนวดด้วยลม เป็นอุปกรณ์ช่วยการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกาย หรือหลังการทำงานอย่างหนักหน่วงตลอดทั้งวัน
 • So French So Innovative Pavilion นำเสนอนวัตกรรมการก่อสร้างต่างๆ

ในงาน InnoEx คณะสื่อมวลชนได้ใช้เวลาในวันเสาร์เยี่ยมชม Cyberport Park Cyberport เป็นชุมชนนวัตกรรมดิจิทัล (Innovative Digital Community) มีมากกว่า 1,900 start-ups และบริษัทด้านเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่อยู่เทรน ได้แก่ FinTech, Smart Living, Digital Entertainment/e-sports และ Cybersecurity รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ด้าน AI, BigData และ Blockchain เป็นส่วนสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน Hong Kong เป็น Smart City

Cyberport อยู่ภายใต้การบริหารของ Hong Kong Cyberport Management Company Limited ซึ่งลงทุนทั้งหมดโดย Hong Kong SAR Government ปัจจุบันเข้าสู่เฟสที่ 4 มี 4 อาคารสำนักงาน, โรงแรม และ Retail Entertainment Complex มีพื้นที่สำนักงานทั้งสิ้น 119,000 ตร.ม. อัตราการใช้พื้นที่ 90%-95%

คณะสื่อมวลชน ร่วมชมงาน InnoEX & Digital Economy Summit, Hong Kong

วันที่เยี่ยมชุมชน Cyberport เป็นวันเสาร์ มีบริษัท ROBORN เปิดให้คณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน Dr. Mark Mak CTO of Roborn ให้การต้อนรับ Roborn เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ใช้ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวเป็นแกนเทคโนโลยี ทำงานร่วมกับ 5G, AI, IoT Cloud ในการขับเคลื่อนและพัฒนาผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ และโซลูชั่นต่างๆ Roborn สนันสนุนผลงานเครื่องจักรและเทคโนโลยีรวมเทคโนโลยีเข้ากับเคลื่อนไหว ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Roborn มาจาก Robot+Reborn ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย Dr. Mark Mak และ Mr.Eden Lv, CEO of Roborn ซึ่งเป็นเพื่อนชั้นเรียน MBA ที่ Chinese University of Hong Kong ซึ่งทั้งคู่มีความสนใจอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าของวิทยาการหุ่นยนต์ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นเพื่อการนำวิทยาการหุ่นยนต์มาเป็นประโยชน์ต่อสังคมของเรา

จากการวางแผนพิจารณารายละเอียดหลายรอบ นำสู่การเปิดบริษัท Roborn และเริ่มงานวิจัยพัฒนา เกี่ยวกับการนำหุ่นยนต์ไปใช้งานตอบสนองความต้องการของหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ (Humanoid Robot) ชื่อ ME เป็นหุ่นยนต์เคลื่อนไหวแบบมนุษย์ (5G) ใช้ในภารกิจช่วยเหลือและพื้นที่อันตราย มีภาระกิจในกว่า 150 พื้นที่ รวมถึงประเทศไทย ยุโรป แอฟริกา และกว่า 70 เมืองในจีน หุ่นยนต์ Sau Wu (5G) ในภารกิจตรวจการพื้นที่กลางแจ้งช่วย COVID-19 pandemic ช่วยดูแลสุขอนามัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของไวรัส PEP 3000 (5G) หุ่นยนต์ช่วยป้องกันการระบาดเชื้อ ถูกสร้างขึ้นภายใน 15 วัน สามารถคัดแยกผู้มีความเสี่ยงสูง ถูกนำไปใช้งานที่ Electrical and Mechanical Services Department สภากาชาดฮ่องกง และหน่วยราชการอีกหลายแห่ง

Future หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา Science, Technology Engineering and Mathematics (STEM) ช่วยปลดปล่อยศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของเรา STEM robot ถูกนำไปใช้ในโรงเรียนชั้นมัธยมและประถม เพิ่มความน่าสนใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น

Care เป็น ICU Robot ที่ช่วยหมอและพยาบาลในการควบคุมอุปกรณ์หลายอย่างในห้อง ICU มีระบบเฝ้าดูด้วยกล้องดูระยะไกล ควบคุมโดยง่ายจากอุปกรณ์แท็บเล็ต ช่วยลดเวลาทำงานบุคลากรทางการแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.roborn.com


โดย กิตติ วิสุทธิรัตนกุล


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save