“เอ็ม โกลบอล ซอร์สซิ่ง” ผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร


โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน มีแสงแดดเอื้ออำนวย โดยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกที่มีทรัพยากรมากที่สุดในโลก เราสามารถหาประโยชน์จากแหล่งพลังงานสะอาดชนิดนี้ได้อย่างถาวร ในปัจจุบันเทรนด์รักษ์โลกมาแรงอย่างมาก ผู้ประกอบการในไทยต่างตอบรับและปรับธุรกิจตามมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกัน บริษัท เอ็ม โกลบอล ซอร์สซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สินค้าสำหรับงานติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์การติดตั้งสำหรับที่อยู่อาศัยครัวเรือนขนาดเล็ก ภาคธุรกิจ ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ยาวนานต่อเนื่องตลอดกว่า 4 ปีที่ผ่านมา

ชัชชญา เกรียท่าทราย
คุณชัชชญา เกรียท่าทราย

คุณชัชชญา เกรียท่าทราย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็ม โกลบอล ซอร์สซิ่ง จำกัด กล่าวว่า  บริษัทฯเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเทรดดิ้ง นำเข้าอาหารทะเลแช่แข็ง และต่อมาได้เพิ่มธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์โซลาร์เซลล์แบบครบวงจร ปัจจุบันดำเนินการมากว่า 4 ปีแล้ว  เนื่องจากนโยบายภาครัฐและกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจเรื่องโซลาร์เซลล์มากขึ้น  สำหรับสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายในธุรกิจโซลาร์เซลล์นั้น เราคัดเลือกและคัดสรรแต่สินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงในวงการโซลาร์เซลล์ เช่น  SUNGROW (Solar Inverter) เครื่องแปลงกระแสไฟ/ EMPERY (Mounting) อุปกรณ์ยึดติดแผงโซลาร์/ HENGTONG (DC Cable) สายไฟโซลาร์เซลล์ และ URE  (PV Module) แผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในการทำตลาดโซลาร์จะเป็นอินเวอร์เตอร์ ยอดขายมากกว่า 60 % ของบริษัทฯ  รองลงมาจะเป็นอุปกรณ์ยึดติดแผงโซลาร์เซลล์ และสายไฟดีซี ตามลำดับ  ด้วยแบรนด์ SUNGROW เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงทางด้านโซลาร์เซลล์อยู่แล้ว ซึ่งบริษัทฯของเราเป็น Distributor รายแรกของ SUNGROW ในการนำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทย ทำให้บริษัทฯมีโอกาสขยายสินค้าอื่นๆกับกลุ่มลูกค้าด้วย  ในส่วนของประเภทลูกค้าที่ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เราเรียกว่า EPC นั่นคือ การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ EPC หรือชื่อเต็มๆ เรียกว่า Engineering Procurement and Construction เป็นการให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบเบ็ดเสร็จ  ทั้งด้านการออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งโครงสร้างระบบโซลาร์เซลล์ การขออนุญาตโครงการ ทั้งในรูปแบบของ On grid Hybrid หรือ Off grid ตามข้อตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจในการรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ แต่จะทำธุรกิจขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่รับติดตั้งโซลาร์เซลล์

ในช่วงแรกที่เริ่มดำเนินธุรกิจโซลาร์เซลล์นั้น มีลูกค้าที่สนใจเป็นคู่ค้ากับเราเพียงแค่ 10 ราย แต่เมื่อบริษัทคู่ค้าได้ร่วมทำธุรกิจ ได้เรียนรู้สินค้า รับรู้ถึงประสิทธิภาพ คุณภาพของสินค้า และบริการของบริษัทฯ ลูกค้าก็เริ่มบอกต่อสู่กลุ่มลูกค้าโซลาร์เซลล์ด้วยกันเอง และปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นกว่า 40 บริษัท โดยส่วนของรายได้นั้น ในช่วงแรกธุรกิจโซลาร์เซลล์สามารถสร้างรายได้เข้าบริษัทฯมากกว่า 50 ล้านบาท และในปีที่ 3 เมื่อมีลูกค้าเพิ่มขึ้น สามารถสร้างรายได้แบบก้าวกระโดดขึ้นเป็น 200 ล้านบาทเลยทีเดียว

หัวใจสำคัญในการทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ชัชชญา เกรียท่าทราย
คุณชัชชญา เกรียท่าทราย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็ม โกลบอล ซอร์สซิ่ง จำกัด

เรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทฯเติบโตอย่างต่อเนื่อง หนึ่งคือเรื่องพนักงาน ซึ่งทางบริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับพนักงานมากๆ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็น การพัฒนางานในทุกๆส่วน เพื่อสร้างสังคมการทำงานที่ดี รองลงมาจะเป็นเรื่องของสวัสดิการ และความเป็นอยู่ของพนักงาน เพราะทางบริษัทฯเชื่อมั่นว่าหากดูแลพนักงานดีแล้ว พนักงานมีความสุขในการทำงาน พนักงานจะช่วยให้การทำงานดียิ่งขึ้นไปด้วย การทำงานที่ดีภายในบริษัท และภายนอกบริษัทคือดูแลกลุ่มลูกค้า ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯนั้นมีพนักงานเพียง 6 คน เท่านั้น แต่ปัจจุบันบริษัทฯขยายธุรกิจเติบโตขึ้น ทำให้มีพนักงานให้บริการลูกค้ากว่า 30 คน  ที่จะเข้ามาช่วยทำงานแต่ละด้าน ที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ ผลักดันให้บริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด แม้บริษัทฯจะก่อตั้งมาเพียง 4 ปีเท่านั้น ซึ่งในปี พ.ศ.2566 นี้คาดว่ารายได้จากธุรกิจโซลาร์เซลล์ของบริษัทฯจะเติบโตประมาณ 30% จากปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

ภาพรวมตลาดโซลาร์เซลล์ในเมืองไทย

คุณชัชชญา เกรียท่าทราย และคุณชัยวัฒน์ เผือกพ่วง
คุณชัชชญา เกรียท่าทราย (ขวา) และคุณชัยวัฒน์ เผือกพ่วง (ซ้าย)

สำหรับภาพรวมของตลาดโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย เรามองว่าจากนี้ 3-5 ปี โซลาร์เซลล์ในเมืองไทยจะเติบโตเกิน 20-30% จากการสนับสนุนของนโยบายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ที่ต่างตระหนักและรับรู้ว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นตอบโจทย์การลดค่าไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูง ทำให้ลดลงได้เป็นเงินจำนวนมาก  ส่วนเรื่องที่อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือ คือลดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการภาครัฐที่หลายๆโครงการมีกฎระเบียบมาก ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถเข้าถึงโครงการภาครัฐได้  อีกทั้งตอนนี้พลังงานสะอาดกำลังมาแรง ค่าไฟฟ้าแพง ทำให้คนให้ความสำคัญในการติดตั้งโซลาร์เซลล์มากขึ้น  ถ้าย้อนไป 5-7 ปีที่ผ่านมาการติดตั้งโซลาร์เซลล์บ้านเรา ต้นทุนต่อหน่วยจะแพงมาก  แต่ตอนนี้ราคาลดลง บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรมเข้าถึงได้มากขึ้น  การคำนวณจุดคุ้มทุนคือ 4-5 ปีก็คุ้ม คืนทุนแล้ว  คนก็อยากจะเข้าถึงมากขึ้นก็เลยเป็นโอกาสของบริษัทฯ

คุณชัยวัฒน์ เผือกพ่วง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย  บริษัท เอ็ม โกลบอล ซอร์สซิ่ง จำกัด กล่าวว่า การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันกลายมาเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เนื่องจากราคาเข้าถึงได้ง่าย มีกลุ่มผู้ประกอบการหลายรายมีผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่หลากหลายนำเสนอแก่กลุ่มลูกค้า เมื่อการติดตั้งโซลาร์เซลล์แต่ละประเภทเสร็จเรียบร้อย ระบบโซลาร์เซลล์ก็สามารถเปิดใช้งานได้เลย จะช่วยประหยัดได้ทันทีตั้งแต่ยูนิตแรกที่ผลิต ซึ่งการติดตั้งก็เป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก เพราะมีบริษัทที่ให้บริการติดตั้งอย่างครบวงจรและคิดค่าบริการเป็นแพ็กเกจ โดยดูแลตั้งแต่การออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งและดำเนินการด้านเอกสารขออนุญาตติดตั้งกับภาครัฐ ไปจนถึงบริการบำรุงรักษาหลังการขาย พร้อมรับประกันการทำงานของระบบ ซึ่งบริษัท เอ็ม โกลบอล ซอร์สซิ่ง จำกัด

คุณชัยวัฒน์ เผือกพ่วง
คุณชัยวัฒน์ เผือกพ่วง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย  บริษัท เอ็ม โกลบอล ซอร์สซิ่ง จำกัด

แม้จะไม่ได้รับติดตั้งโซลาร์เซลล์เอง แต่บริษัทมีกลุ่มผู้ประกอบการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯที่ซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพสามารถที่จะช่วยติดตั้งให้แก่กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้  สำหรับสิ่งที่ทางบริษัทฯอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการโซลาร์เซลล์ รวมทั้งบริษัทฯด้วย จะเป็นเรื่องการลงทะเบียนอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยให้มีขั้นตอน กฎระเบียบที่ง่ายขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น

M Global Sourcing ออกบูธในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2023

สำหรับโปรโมชั่นที่บริษัทฯมีให้บริการลูกค้านั้น จะมีตามจำนวนเมกกะวัตต์ เป็นไปตามลำดับขั้นบันได ยิ่งลูกค้ามีเมกกะวัตต์มากขึ้น ก็จะยิ่งมีส่วนลดมากขึ้นตามขั้นบันได ในส่วนการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ จะมีตั้งแต่หลัก 10 บาท – 20 ล้านบาท และในส่วนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การออกบูธนำเสนอสินค้าของทางบริษัทฯนั้น มีแผนดำเนินกิจกรรมปีละครั้งในงานใหญ่ๆ เช่น งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2023 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ครบครันที่สุดของอาเซียน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 – 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ และมีกิจกรรมส่งการตลาดกับกลุ่มลูกค้าโซลาร์ เช่น งานประชุมสัมมนา IEEE เป็นต้น ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตด้านโซลาร์เซลล์ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ตลาดของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นนั้น ทางบริษัทฯจะหาพาทเนอร์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับ เพื่อเข้ามานำเสนอและให้บริการลูกค้าในประเทศไทยให้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ตามพันธกิจของบริษัท ที่มุ่งมั่น จัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ รวมทั้งอุปกรณ์นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดและสร้างบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับคู่ค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพเพื่อค้นหาโซลูชั่นที่ดีกว่า


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save