“เครือ รพ.พญาไท-เปาโล” คว้ารางวัลชนะเลิศ องค์กรการตลาดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย Marketing Company of the Year 2024 พร้อมเดินหน้าสร้างสุขภาวะที่ดี ยกระดับการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน


เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เผยกลยุทธ์การตลาดที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ คว้ารางวัลชนะเลิศ องค์กรการตลาดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย Marketing Company of the Year (MCOY) จากเวที 2024 Asia Marketing Excellence Awards จัดโดยสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation หรือ AMF) เพื่อเป็นการยกย่องบริษัทเอเชียที่สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความเป็นเลิศด้านการตลาด โดยเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในไทยที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) เข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา และได้สร้างชื่อเสียงนำความสำเร็จจากเวทีระดับสากลมาสู่ประเทศไทย อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายองค์กรนำแนวคิดนี้ไปต่อยอด

นายศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายการตลาด เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวว่า เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล สู่การเป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ควบคู่กับการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง โดยในปี 2566 เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้รับรางวัล Gold Awards ในหมวด ‘การตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ (Strategic Marketing)’ จากแคมเปญ All You Can Check จากเวที MAT Award 2023 ซึ่งจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) การได้รับรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเครือโรงพยาบาลฯ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จับต้องได้ และผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล จึงได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน เข้าชิงรางวัลในหมวดองค์กรการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี (Marketing Company of the Year) บนเวทีระดับสากลในภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นรางวัลประเภทองค์กรที่ใหญ่ที่สุดบนเวทีนี้

เราได้นำเสนอภาพรวมของธุรกิจการแพทย์ขององค์กร พร้อมกลยุทธ์และการบริหารจัดการการตลาดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ DRIVE BUSINESS ในธุรกิจการแพทย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดทางการตลาดที่เหมาะสมและแสดงถึงความเป็น Marketing Company of the Year

“นี่คือรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานของเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ที่มุ่งเน้นการมีกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์การทำงานและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในภาพรวม การทรานส์ฟอร์มองค์กรหลังจากวิกฤตโควิด-19 โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น การนำ AI มาช่วยวินิจฉัยในการดูแลผู้ป่วย เป็นนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเพื่อรับมือกับเทรนด์ในอนาคต ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2566 เครือโรงพยาบาลได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้บริการดูแลรักษาลูกค้าชาวไทย 70% และต่างชาติ 30% โดยกลุ่มประเทศหลักคือ CLMV และตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้ไว้ที่ 10%”

ด้าน นางสาววนิดา เศรษฐเศวต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาดองค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวถึง แนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยผสมผสานการตลาดสร้างสรรค์กับการมุ่งเน้นเสริมพลังให้ผู้ป่วยผ่านนวัตกรรมที่แตกต่าง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในองค์กร เพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้กับผู้ป่วย ทำให้เครือโรงพยาบาลฯ เป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพอย่างครบถ้วน ทั้งการตรวจรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

การแข่งขันครั้งนี้ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้นำเสนอภาพความเป็น Marketing Company of the Year ภายใต้หัวข้อ “Healthcare Innovation Making Patient’s Life Possible” ด้วยกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้วยการนำการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสุขภาพเข้ามาช่วย EMPOWER ชีวิตของผู้ป่วย และยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพตลอดเส้นทางสุขภาพ (Total Health Journey)

วนิดา กล่าวย้ำ “กุญแจสำคัญของความสำเร็จทั้งหมดเกิดขึ้นจาก ‘ทุกคนในองค์กร’ ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ คุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้วางเป้าหมายไว้ว่าเราจะเป็นองค์กรที่สร้าง People Culture ที่ทุกคนในนั้นเป็นคนที่ไม่เพียงแค่เก่งเท่านั้น แต่ต้องดีด้วย ดีคือการมีความเข้าอกเข้าใจและกระตือรือร้นในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนไข้ รวมถึงแก้ไขปัญหาในฟังก์ชันการทำงานของตนเอง เรามีคติที่ทุกคนต้องยึดถือว่า ‘ดีที่สุดไม่มี มีแต่ดีขึ้น’ ง่ายๆ คือ ทำสิ่งตรงหน้าให้ดีและคิดว่าพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นได้อย่างไร เราเรียกสิ่งนี้ว่านวัตกรรม”

“เหนือกว่าชัยชนะบนเวที AMF คือประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าประกวด โอกาสครั้งนี้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของตัวเองและองค์กรไปเลย เราได้เห็นมุมมองการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญในทุกธุรกิจ เปิดโลกทัศน์ใหม่สำหรับการตลาดและอาชีพนักการตลาด”

ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ อุปนายก และ ประธานฝ่ายออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และนวัตกรรมการตลาด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ เครือโรงพยาบาลพญาไท- เปาโล ได้รับรางวัลองค์กรการตลาดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นรางวัลประเภทองค์กรที่ใหญ่ที่สุดบนเวทีนี้ องค์กรที่ได้รับคัดเลือกต้องมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งด้านยอดขาย กำไร ส่วนแบ่งตลาด และผ่านเกณฑ์คัดเลือกที่ต้องแสดงถึงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กร และความคิดด้านการตลาดที่ส่งผลดีต่อสังคม

ดร.สมชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้รับรางวัลนี้ เป็นการยกระดับระบบสุขภาพและเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่น ๆ นำแนวคิดนี้ไปต่อยอด ใครจะคาดคิดว่าองค์กรในธุรกิจ Health & Wellness จะสามารถคว้ารางวัลการตลาดในเอเชีย แสดงให้เห็นว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์การตลาดที่ไม่แพ้องค์กรเชิงพาณิชย์”

สำหรับ สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation หรือ AMF) เป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้น ในปี 2534 มีเป้าหมายหลักที่จะสนับสนุนวิชาชีพด้านการตลาดและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันประกอบด้วยองค์กรการตลาดระดับประเทศ 18 แห่ง คือ บังคลาเทศ กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และ เวียดนาม


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save