เปิดประตูทางธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในเอเชีย กับงาน Pet Fair South East Asia กระทรวงพาณิชย์ยืนยัน ไทย 1 ใน 3 ผู้ส่งออกอาหารสัตว์ในเวทีโลก มูลค่าส่งออกสูงถึง 66,630 ล้านบาทต่อปี


26 ตุลาคม 2565 – กรุงเทพฯ ประเทศไทย: ธุรกิจสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์อีกหนึ่งธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและสวนทางกับเศรษฐกิจอื่นๆ ในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 เพื่อการกระตุ้นภาคธุรกิจเต็มรูปแบบ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ-พันธมัตรสมาคมที่เกี่ยวข้องเปิดตัวการจัดงาน Pet Fair South East Asia 2022  (เพ็ทแฟร์ เซาส์ อีสท์ เอเชีย 2022) งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อการเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเต็มรูปแบบ ครอบคลุมธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อการผลิตอาหารสัตว์ อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง การจัดทำธุรกิจแบบ OEM เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าสำหรับเจ้าของกิจการรายย่อย การให้คำปรึกษาเพื่อการต่อยอดธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม กระตุ้นการจับคู่กับผู้ซื้อรายสําคัญ ค้นหาพันธมิตรตัวแทนจัดจําหน่ายและการเปิดช่องทางการค้าปลีก พบผู้ประกอบการจากบริษัทชั้นนําทั้งจากต่างประเทศและในไทยกว่า 300 แบรนด์ จาก 30 ประเทศ งานประชุมสัมมนาสำหรับผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 หัวข้อ เริ่มแล้ววันนี้ 26-28 ตุลาคม 2565 ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ แม้การจัดงานครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในไทย แต่งาน Pet Fair Southeast Asia เป็นงานภายใต้แบรนด์ของ Pet Fair Asia หนึ่งในงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียเป็นอีกเครื่องหมายการันตีการจัดงานที่มีมาตรฐานระดับสากลที่คนในอุตสาหกรรมไม่ควรพลาด

มร.อิกอร์ เพาก้า
มร.อิกอร์ เพาก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการของงาน Pet Fair South East Asia 2022 จัดขึ้นในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม Pet Square ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อมกันนั้นทาง ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย กล่าวแนะนำและเปิดตัวสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยอย่างเป็นทางการ คุณนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวสนับสนุนการจัดงานในผู้แทนของภาคอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทย และมร.อิกอร์ เพาก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์และไฮไลท์สำคัญภายในงาน ก่อนเยี่ยมชมบูธจากผู้ประกอบการนานาชาติ ซึ่งมากกว่า 70% เป็นแบรนด์ชั้นนำจากนานาประเทศ พร้อมด้วยพาวิลเลียนนานาชาติจาก กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ ยุโรป เกาหลีใต้ และอินเดียที่พร้อมคัดสรรโซลูชั่นทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับตลาดผู้ซื้อและนักลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในการจัดงานครั้งนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอบูธจากสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมจากบรรดาพันธมิตรการจัดงานของเรา อาทิ กรมปศุสัตว์ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย (FAVA) สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (TPFA) สมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง (PIA) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย (TPIA) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ (AHPA) ฯลฯ ที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของผู้ประกอบการและนักลงทุนเพื่อผลักดันในประเทศไทยก้าวสู่ตลาดชั้นนำในระดับโลก

คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

“อุตสาหกรรมสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นสินค้าดาวรุ่งของประเทศไทย นำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออก เฉลี่ยปีละกว่า 65,000 ล้านบาท โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 การส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยมีมูลค่า 66,630 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 23.8 ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย ขยายตัวถึง 36 เดือนต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบัน ไทยขึ้นเป็นผู้ส่งออกอันดับ 3 ของโลก รองจาก เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ” คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว “การจัดงาน Pet Fair South East Asia (SEA) 2022 ในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรก และเป็นงานเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบของ B2B งานเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจสัตว์เลี้ยง เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยให้เป็นที่รับรู้ และยอมรับของนานาชาติ”

ในส่วนการเปิดตัวสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยอย่างเป็นทางการ ทางสมาคมฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2562 ปัจจุบันมีสมาชิก 10 บริษัท โดยส่งเสริมและผลักดันนโยบาย 3 ด้าน ได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานทางจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการเจรจาการค้าและวิชาการให้เกิดการยอมรับและแก้ไขปัญหาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานเอกชนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ตลอดจน Supply Chain ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

งาน Pet Fair South East Asia

“ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไปมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ตลาดส่งออกหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อิตาลี และในกลุ่มประเทศอาเซียน มีภาษีนำเข้าต่ำ หรือ มีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) เก็บภาษีในอัตรา 0 – 5% โดยประเทศไทยได้เปรียบในการแข่งขันจากต้นทุนและคุณภาพ ดังนั้น แนวโน้มการเติบโตของสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังสามารถขยายตัวได้เป็น Double Digit” ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย กล่าว

ในมุมมองของภาพรวมตลาดงานแสดงสินค้าไทย คุณนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เผย “อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่กำลังเฟื่องฟูอย่างมาก จากมูลค่าทางธุรกิจด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าสูงถึง 150.7 พันล้านดอลลาห์ในปี 2564 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2573 นับเป็นโอกาสอันดีในการจัดงาน Pet Fair South East Asia 2022 ที่สร้างเวทีเจรจาการค้าสำหรับภาคธุรกิจกับธุรกิจ (Business-to-Business) เต็มรูปแบบครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะนำมาซึ่งการดึงนักลงทุนจากนานาประเทศเข้าสู่ประเทศไทยต่อไป”

งาน Pet Fair South East Asia

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงาน Pet Fair South East Asia 2022 สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 09:00-18:00 น. ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนหน้างานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม www.petfair-sea.com โทร. 02-1116611 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save