ศิริราชผนึก 3 กระทรวง รวมพลัง 13 เขตสุขภาพไทย จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”


ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ” โดยมี รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาบศิริราช รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ. อุดม อัศวุฒมางกูร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา ผู้แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

พร้อมกันนี้ยังมีการจัดเสวนาพูดคุยในมุมมองต่าง ๆ โดย ตูน บอดี้สแลม – อาทิวราห์ คงมาลัย ผู้ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง อ๊อฟ – พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ผู้เคยป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เกรท – วรินทร ปัญหกาญจน์ การดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ นง – ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย การนำสนามเครือข่ายสนาม Park Run Thailand มาร่วมในโครงการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ โอกาสเดียวกันมูลนิธิไทยคมมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการฯ ครั้งนี้

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ และสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค จัดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองกับประชาชนทั้งประเทศ ได้ทราบถึงวิธีการป้องกัน และการเข้าถึงการรักษา ในโครงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยนวัตกรรมในการรักษาด้วยรถโมบายสโตรคยูนิต ที่ทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ได้กระจายการให้บริการไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต โดยมี Theme การจัดงาน คือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” ซึ่งมี 2 ความหมาย ความหมายแรก คือ “การป้องกันและปฏิบัติตามแนวทางในการมีสุขภาพดี” จนทำให้คนไข้หรือประชาชนไม่เกิดโรคหรือเกิดน้อยที่สุด ส่วนความหมายที่สอง คือ กรณีที่คนไข้หรือประชาชนโชคร้ายเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคนั้นเกิดเป็นซ้ำ จึงต้องการนำพาหรือดึงคนไข้ที่มีความลำบากทางกายจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติที่สุด และก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ

“ความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ คือ “การร่วมมือกันจัดกิจกรรม” เป็นการรวมพลังกันของเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตทั่วประเทศไทย อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนประมาณ 30 หน่วยงาน จาก 3 กระทรวงหลักของประเทศไทย ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ” ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

ด้าน รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า ในปีนี้เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ (Celebration Event) มีการจัดทำนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ (2) กิจกรรมการออกกำลังกายทั่วประเทศ (Prevention Event) จัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นในท้องที่ต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ และ 3) กิจกรรมการให้ความรู้ทั่วประเทศ (Education Event) การจัด Stroke Exhibition & Presentation เป็นการให้ความรู้การป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองผ่านนิทรรศการและสื่อประเภทต่าง ๆ โดยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ รางวัลชนะเลิศเฉลิมพระเกียรติ – ออกกำลังกาย และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี คือ รางวัลชนะเลิศด้านเฉลิมพระเกียรติ – ให้ความรู้ อีกทั้งยังมีรางวัลโล่เกียรติยศจาก 3 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับการจัดกิจกรรมใหญ่ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 03.00 – 07.00 น. โดยมีทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ

 1. เดิน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ราคา 300 บาทต่อท่าน
 2. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ราคา 300 บาทต่อท่าน
 3. ปั่นจักรยายน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ราคา 300 บาทต่อท่าน
 4. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ราคา 550 บาทต่อท่าน พร้อมทั้งได้รับเสื้อ Finisher

พร้อมกันนี้มีการชิงรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับผู้ชนะ Over all แบ่งเป็น ชาย หญิง อันดับ 1, 2 และ 3 จำนวน 6 รางวัล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/walkrunbikefighting, https://www.facebook.com/sirirajstrokecenter https://www.sirirajstrokecenter.org/ และ Website: race.thai.run (http://race.thai.run/wrb8Bangkok)
ทั้งนี้รายได้จะนำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและกองทุนโรคหลอดเลือดสมองระดับเขตสุขภาพหรือระดับจังหวัด ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงพยาบาลศิริราช


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save